171 Soruda Başkanlık Sistemi – Hasan Tahsin Fendoğlu

Hasan Tahsin Fendoğlu imzasını taşıyan 171 Soruda Başkanlık Sistemi adlı çalışma, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 2017 yılında yayımlandı.

Fendoğlu, 171 Soruda Başkanlık Sistemi kitabının hazırlanma sürecini kitabın ön sözünde şu cümlelerle anlatıyor:

Başkanlık sistemi il ilgilenmemiz konjonktürel değildir. 1995 yılında D.Ü Hukuk Fakültesi’nde “ABD’de ve Osmanlı’da Başkanlık Sistemi” konulu konferansımızdan sonra, Hukuk Fakültesi Dergisinde bilimsel makalemiz çıktı (2003). Daha sonra konuyu ele aldığımız bir analiz yayımlandı (2010). Hukuk Fakültesindeki bir diğer makalemizde ve bir dergide görüşlerimizi ifade etmiş (2013) ayrıca 2015 yılında “Türkiye’de Başkanlık Sistemi” isimli çalışmamızı yayımlamıştık. Elinizdeki bu çalışma ile konuyu güncelleyerek daha bütüncül bir şekilde sunmak istiyoruz. Çalışma, teori ve uygulamayı (saha örneklerini) birlikte vermeyi amaçlamaktadır.

Kitabın içeriği:

On beş ana başlık ve sonuç bölümünden oluşan 171 Soruda Başkanlık Sistemi kitabının birinci bölümünde Türkiye’deki anayasal, kültürel ve toplumsal derinlik baz alınarak Başkanlık Sistemi inceleniyor.

İkinci bölümde monarşi, cumhuriyet, üniter, bölgesel ve federal devlet gibi devlet modelleri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde kuvvetler ayrılığı kavramı ayrıntılı olarak ele alınırken dördüncü bölüm İngiliz anayasa hukukunu, beşinci bölüm İngiliz hükûmet sistemi olan parlamenter sistemi, altıncı bölüm Fransız anayasa hukukunu, yedinci bölüm Fransız hükûmet sistemi Yarı Başkanlık sistemini incelemektedir.

Sekizinci bölümde ABD anayasa hukukunun ayrıntılarına inilmekte, dokuzuncu bölümde de ABD hükûmet sistemi Başkanlık sistemi ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Onuncu bölüm ABD – Osmanlı sistemlerinin karşılaştırılmasına ayrılmakta, on birinci bölümdeyse ABD ve Türkiye’deki yasama kuvveti mercek altına alınmaktadır. Eserin on ikinci bölümü ABD ve Türkiye’deki yürütme kuvvetinin ayrıntılarına ayrılırken on üçüncü bölümde ABD ve Türkiye’de yargı kuvveti, on dördüncü bölümde yeni anayasa çalışmalarında Başkanlık Sistemi ele alınmıştır. Anayasal değişimin irdelendiği on beşinci bölümün ardından sonuç bölümünde 171 Soruda Başkanlık Sistemi adı çalışmanın özetine yer verilmektedir.

171 Soruda Başkanlık Sistemi’nden bazı soru örnekleri:

 • Üniter devlet nedir?
 • Osmanlı federal devlet miydi?
 • Türkiye’de kuvvetler ayrılığı nedir?
 • Parlamenter sistem ne demektir?
 • Parlamenter rejimin özellikleri nelerdir?
 • Türkiye’deki sistem tartışmaları nelerdir?
 • Türkiye’deki hükûmet sistemi ile istikrarsızlık arasındaki ilişki nedir?
 • Parlamenter sistemin başbakanı belli midir?
 • Türkiye’de Cumhurbaşkanı – Başbakan polemiği ve Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu nedir?
 • Başkanlık sistemi diktatörlük müdür?
 • Türk cumhuriyetlerinde hükûmet sistemleri nasıldır?
 • Hükûmet sistemleri ile yargı arasındaki ilişki nasıldır?
 • Yarı – başkanlık sisteminin özellikleri nelerdir?
 • Başkanlık sistemi nedir?
 • Başkanlık sistemini uygulayan ülkeler hangileridir?
 • Yasamanın işlevi nedir?
 • Divan-ı Hümayun parlamento muydu?
 • Kanun hükmünde kararname nedir?
 • Olağanüstü hal (OHAL) kanun hükmünde kararnamesi nedir?
 • Yasama sorumsuzluğu nedir?
 • Yasama dokunulmazlığı nedir?
 • Başkanlık sisteminde başkanın yetkileri nelerdir?
 • Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamı nasıldır?
 • Türkiye’de Partisiz Cumhurbaşkanlığı nedir?
 • Türkiye’de Partili Cumhurbaşkanlığı nedir?
 • Cumhurbaşkanı seçimi nasıl yapılır?
 • Parlamentonun devlet başkanını istifaya zorlaması ne demektir?
 • Türkiye’de Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri nelerdir?
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlık sistemi hakkındaki görüşleri nelerdir?
 • Türkiye (Cumhur) Başkanlık modeli nedir?
 • Olağanüstü hal rejimi nedir?
 • Anayasa Mahkemesinin yargısal üstünlüğü nedir?
 • Anayasa Mahkemesinin görevleri nelerdir?
 • Anayasallık bloku nedir?
 • Yeni Anayasa çalışmaları nedir?
 • Anayasa Uzlaşma Komisyonunun dağılma nedenleri nelerdir?
 • Devlet yönetimi ne değildir?
 • 2010 Anayasa değişikliği nedir?
 • Türkiye’nin hükûmet sistemi ne olmalıdır?
 • Niçin Başkanlık Sistemi gereklidir?
 • Başkanlık Sistemi Türkiye için uygun mudur?

171 Soruda Başkanlık Sistemi | Künye

 • Yazar: Hasan Tahsin Fendoğlu
 • Yayın: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi
 • Yayın yeri – yılı: Ankara – 2017
 • ISBN: 978-975-16-3333-0
 • Sayfa: 479
 • Kitap satış sayfası

Başkanlık Sistemi hakkında yayımladığımız 20 Maddede Başkanlık Sistemi ve Başkanlık Sistemi ile Parlamenter Sistemin Karşılaştırılması  başlıklı makalelerimizi de okumanızı öneririz.