2. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Etkinliği düzenleyen:

2. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyum tarihi – yeri:

29 – 30 Ekim 2016; Seyyid Hasan Paşa Medresesi, Beyazıt İstanbul

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. H. Yunus Apaydın
 • Prof. Dr. Mürteza Bedir
 • Prof. Dr. Şükrü Özen
 • Doç. Dr. Mehmet SARAÇ
 • Mahmut SAMAR
 • Batuhan Buğra AKARTEPE
 • Serdar ÖZALP
 • Doç. Dr. A. Cüneyd KÖKSAL
 • Nazan KAPICI
 • Hakîme Reyyan YAŞAR
 • Muharrem MİDİLLİ
 • Prof. Dr. Erol ÖZVAR
 • Abdu Seid ALI
 • Abdulkadir Wahab AMAN
 • Khadidja Alhadji AJI
 • Prof. Dr. Servet BAYINDIR
 • Mervan SELÇUK
 • Salih ÜLEV
 • Mehmet Rauf ÖZDEN
 • Muhammet Mesut BADUR
 • Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ
 • Mehmet Ali FINDIK
 • Neslihan Mervenur VURAL
 • Ümmü Eymen BALBABA
 • Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON
 • Eda UĞUR
 • Neslihan GÜLÇEBİ
 • Hüseyin SAĞLAM

facebook

Sempozyum konuları:

 • İslami Finans
 • Fıkıh Usûlü
 • Fıkıh ilmi günümüze ne söyler?
 • Fıkhî bilgi üretiminde yöntem sorunu
 • İslam Borçlar Hukukunda Ca‘lî Şartlar Ve Sınırları
 • Alacak Satımı Uygulamaları ve Analizi: Varlık Yönetim Şirketleri Örneği
 • Borsada Uygulanan Açığa Satış İşlemlerinin Fıkhî Analizi
 • ‘Neşru’l-Arf’ Adlı Risalesi Bağlamında İbn Abidin’in Örf Anlayışı
 • Kognitif/Bilişsel Metafor ile Hanefî Usûlünde Mecaz Arasında İlişkinin İmkanı Üzerine Değerlendirme
 • Kerhi’nin İzinde Mezhebi Savunmak: Hanefilerde Doktrin Dışına İtici Bir Tevil Yöntemi Olarak Siyaset
 • Islamic Economics
 • The Jeopardy of Global Indebtedness: Islamic and Conventional Economic Justifications
 • Participatory Microfinance: Its Nature, Challenges and Roles in Poverty Reduction
 • Islamic Financial System in Chad
 • İslam İktisadı
 • Zekât Kurumlarının Benimsemesi Gereken İlkeler Işığında Zekâtın Günümüz Şartlarında Malezya ve Endonezya’da Uygulanması
 • Krediye Kolay Ulaşım ve Kaynak İsrafı İlişkisi
 • İslam Ülkelerindeki Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Sorununa Bir Politika Önerisi Olarak Zekât
 • Aroma Çözücü Olarak Gıdalara İlave Edilen Alkolün Hanefi Fıkhı Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Helal Gıda Penceresinden Fermantasyon Tekniğine Fıkhî Bir Bakış
 • İslam Hukuku Perspektifinden Domuzdan Elde Edilen Ürünlerin Tahlili
 • Şahıslar- Kurumlar- Meseleler
 • Ahval-i Şahsiyye Özelinde Ürdün Fetva Kurumu’nun Fetva Yöntemi
 • İnsan Bedeninin Emanet Hükümleri Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Tarihi Süreç İçinde Menakıbnâmeler ve Abdu’l-Gâfir b. Hüseyin el-Elma‘î ve Menakibu’l-İmami’l-A‘zam Ebî Hanife Adlı Eseri

İletişim:

2. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ilahiyat.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz. İletişim için fikih.ogrencikongresi@gmail.com | 0212 532 60 64

islam_hukuku_sempozyumu