2. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 26 Kasım 2015 tarihinde “2. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu” düzenleniyor. Gerçekleştirilecek olan Sempozyumda tebliğ sunmak isteyen araştırmacılar için çağrıda da bulunuldu.

TEBLİĞ ÇAĞRISI
“II. TİCARET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU”
(2015 – ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM)
ANKARA, 26 KASIM 2015

SEMPOZYUMUN AMACI VE KONUSU
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonraki süre zarfında uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek gerekmektedir. Ayrıca şirketler hukuku ile ilgili olarak başta Almanya, Avusturya, İsviçre ve diğer ülkelerdeki güncel gelişmelerin karşılaştırmalı olarak ele alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 26 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek olan “II. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu” ile anonim şirketler hukuku alanında anılan bu ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.

Geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan ve ilki 27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu’nun ikincisinde “Anonim Şirketlerde Yönetim”e ilişkin konularda ülkemizden ve diğer ülkelerden akademisyenler tarafından tebliğler sunulacaktır. Tebliğlerin Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde sunulacağı ve katılımcılar için simultane çevirinin de yapılacağı Sempozyum, konuyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

2015 Sempozyumunun konusunu oluşturan “Anonim Şirketlerde Yönetim”e ilişkin tebliğ sunmak isteyen akademisyen ve araştırmacıların, hazırladıkları tebliğ özetlerini pdf formatında 10 Ağustos 2015 tarihine kadar commerciallaw@ybu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Seçilen tebliğler 1 Eylül 2015 tarihine kadar bildirilecektir.

Sempozyumun kesinleşmiş programının 1 Ekim 2015 tarihine kadar duyurulması planlanmaktadır. 27 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Sempozyumda sunulacak tebliğlerin tam metinlerinin 9 Kasım 2015 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Gerek tebliğ özetleri gerek tebliğlerin tam metinleri hakem incelemesine tabi tutulacaktır. Sempozyumda sunulan tebliğlerin Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku (TFM) Dergisi yazım kurallarına uygun ve makale formatında hazırlanması gerekmektedir. Hakem incelemesi neticesinde uygun görülen tebliğ metinleri 2016 yılı içerisinde Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku (TFM) Dergisi’nde yayımlanacaktır. Tüm konuşmacıların konaklama (en fazla 2 gece) ve ulaşım (uçak – economy class) masrafları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için:
Tuğçe Nimet YAŞAR
commerciallaw@ybu.edu.tr
+90 (312) 466 75 33 – 3547

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.