3. Bilişim Hukuku Sempozyumu – Yapay Zeka Hukuku

Sempozyum, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.