3. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

Düzenleyen:

3. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

26 Mayıs 2017; Saat: 09.00 – 18.30

Yer:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Binası Konferans Salonu, Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Keçiören / ANKARA

facebook

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Barbara GRUNEWALD
 • Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL
 • Yrd. Doç. Dr. Aslı Elif USLUEL
 • Dr. Yusuf Z. SÖNMEZ
 • Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT
 • Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU
 • Doç. Dr. Predrag DEDEİĆ
 • Dr. Mehmet Ali AKSOY
 • Prof. Dr. Jan LIEDER
 • Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER
 • Yrd. Doç. Dr.Tamer BOZKURT
 • Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇOŞTAN
 • Prof. Dr. Farid Sufian Bin Shuaib
 • Doç. Dr. Süleyman YILMAZ
 • Doç. Dr. Musa AYGÜL,
 • Doç. Dr. Dr. Mehmet KILIÇ

Sempozyum konuları

 • Alman Hukukunda Borsa Kotundan Çıkmaya (Delisting) İlişkin Yeni Düzenlemeler
 • Sermaye Piyasası Kanununda Sermaye Piyasası Aracı Kavramı
 • Halka Açık Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kâr Payı Alma Hakkı
 • Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kontrolü Kavramı–Yönetim Kontrolünde
  Değişiklik Olması ve Buna Bağlanan Sonuçlar
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun Kurumsal Yönetim Kavramına Yaklaşımlar–Yaklaşım Farklarının Sonuçları
 • Özel Sektör Tahvillerinin İhracından Kaynaklı Yatırımcılara Karşı Sorumluluk Esasları
 • Sırbistan Sermaye Piyasası: quo vadis?
 • Sermaye Piyasası Kanunu‘nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin Şirketler Topluluğu Açısından Değerlendirilmesi
 • Banka Kredilerinin Devri
 • Fonksiyonları Açısından TMSF ve YTM‘nin Karşılaştırılması
 • Bankacılık Kanunu’nun 62. Maddesinin Hukukî Niteliği
 • Uygulama Alanı ve Mülkiyet ve Miras Hakkı Yönünden Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu
 • Bankaların Borçlanma Araçlarını Hisse Senedine Dönüştürme Yetkisi
 • Hakimlere Güvenmiyorsanız Akademisyenler Karar Versin: Malezya İslam Hukuku Danışma Konseyinin İslam Finansındaki Üstünlüğü
 • İnternet Bankacılığı
 • Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Ekonomik Yaptırımlar ve Akreditif
 • Bankacılık Uygulamaları Bakımından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinin Değerlendirilmesi

İletişim / Kayıt:

 

ticaret-teblig-afis