4. İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programı

Düzenleyen:

4. İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

29 Nisan – 7 Mayıs 2017 (Cumartesi – Pazar; Saat: 09.00 – 18.00)

Yer:

Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Kızılay – Ankara

Eğitmenler:

 • Nesrin Uygur Yeşil – Yargıtay Onursal Üyesi
 • Oral Özbaş – Avukat / Bilirkişi
 • Perihan Evren Aksoy – Avukat / Bilirkişi
 • Şeref Ali Mutlu – Avukat / Bilirkişi

Eğitim konuları:

 • İş Kanununun kapsamı, kural ve istisnalar
 • Bireysel hizmet akdi ve türleri
 • İşin düzenlenmesi
 • Ücretli tatil ve izinler
 • İş akdinin sona ermesi / kıdem ve ihbar tazminatı
 • İkale, değişiklik feshi
 • Ücretin ve hizmet süresinin tespiti
 • Belirsiz / belirli alacak davaları, kısmi dava
 • Bilirkişinin görev ve sorumluluğu
 • Zaman aşımı
 • Faiz türleri
 • Temerrüt / Muacceliyet
 • Ücretin hesabı
 • Yasal kesintiler / netleştirme
 • Ödemelerin mahsubu
 • Kıdem ve ihbar tazminatı
 • Ücret alacakları
 • Fazla çalışma, hafta tatili, UBGT ücreti
 • Yıllık izin ücreti
 • Cezai şart
 • Rekabetin yasağına aykırılık
 • Eşitliğe aykırılık tazminatı
 • Bakiye süre ücreti
 • İşe iade sonrası hak ve alacaklar
 • Bilirkişi raporu hazırlama metodu
 • Kelime işlem ve hesaplama programlarının kullanımı
 • Örnek rapor ve hesaplamalar

Eğitim ücreti:

 • 750 TL

Sertifika bilgisi:

 • 50’şet dakikalık toplam 32 dersten oluşan programın en az 3/4’üne katılanlara sertifika verilecektir.

İletişim:

 • 0505 703 07 81

Program Ayrıntıları