61 Ceza infaz kurumu kapatıldı

İnfaz sistemimizin mevzuat altyapısında yapılan değişikler ve cezaevlerinin modernizasyonu önceki Strateji Belgesi döneminde önemle üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. 2010 yılından bu yana yetersiz ve standartlara uymayan 61 ceza infaz kurumu kapatılmış, insan kaynaklarında % 69 artış sağlanmıştır.

Ceza infaz sistemimizde yapılanma sürecini yeni tamamlayan bir diğer stratejik alan ise denetimli serbestlik hizmetleridir. Sistem; hükümlülerin infazının cezaevi yerine toplum içerisinde kontrolde tutularak yerine getirilmesini sağlamakta; şüpheli ve sanıklar için ise tutuklama tedbiri yerine başka alternatif imkanlar getirmektedir. Böylelikle suçlu veya suçlanan kişiler sosyal hayatlarını sürdürebilmekte ve topluma yeniden kazandırılmaları sağlanmaktadır.

Bu dönemde uygulamaya kazandırılan bir diğer yenilik ise elektronik kelepçe ile takip ve izleme sisteminin kurulması olmuştur. Bu hizmetlerin daha güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde çalışmalar devam edecektir. Ceza infaz alanında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği imkanlarının daha da geliştirilmesi ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi bu alanda diğer öncelikler olacaktır.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015