7 Maddede Yargı Reformu Strateji Belgesi

Mayıs 2019’da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi yargı mensuplarından engelli vatandaşlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren, yargı bağımsızlığından ceza adaleti sistemine kadar birçok alanda 5 yıllık planları içermekte. Türk adalet sisteminin 2023’e kadar izleyeceği yol haritasını 7 maddede özetlersek:

  1. Yargı mensuplarının insan haklarına ilişkin duyarlılık ve farkındalığının artırılması için bir dizi eğitim ve farkındalık çalışması planlanmıştır.
  2. Yargı bağımsızlığının sağlanmasının birçok temel enstrümanı bulunmaktadır. Bunların tümü esasında hâkim ve savcıların güçlendirilmesine hizmet etmektedir. Bu nedenle söz konusu amaç kapsamında hâkim ve savcıların mesleki açıdan güçlendirilmesine yönelik hedefler öngörülmüştür.
  3. Belge ile engellilerin adalete erişimini kolaylaştıran uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
  4. Ceza adaleti sistemine ilişkin mevzuat, geçtiğimiz süreçte modern uygulamaları kapsayacak şekilde yenilenmiştir. Zaman içerisinde bu mevzuatta çok önemli değişiklikler yapılarak sistemin rahatlatılması amaçlanmıştır.
  5. Yargı Reformu Stratejisi ile; (a) Tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğuna, (b) Tutuklamanın zorunlu hâllerde ve ölçülü bir tedbir olarak uygulanmasına, (c) Tutukluluk süresinin makul olmasına vurgu yapılmaktadır.
  6. Belge, Türkiye’nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikaları dikkate alarak hazırlanmıştır.
  7. Yargı Reformu Stratejisi ile kuvvetler ayrılığı prensibinin önemine ve yargının anayasal işlevinin güçlü ve eksiksiz demokrasi açısından hayati nitelikte olduğuna işaret edilmektedir.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.