Adalet komisyonlarının yeniden yapılandırılması

Mahkeme ve savcılık teşkilâtlarının adliye içindeki konumları ve mekânları ile adalet komisyonlarının yeniden yapılandırılması

Yargı faaliyetlerinin yürütülmesindeki kalite unsurlarından birini de hizmet binalarının oluşturduğu kuşkusuzdur.

Son yıllarda hizmet binaları yapılırken özellikle büyük mahallerde mahkemeler ile savcılıkların mümkün olduğunca mekânsal olarak ayrılması sağlanmakta olup, bu uygulama, hizmetin daha iyi yürütülmesine imkân vermektedir. Bu nedenle, var olan bu uygulamaya devam edilecektir.

Adalet komisyonları mevcut görevleri ile önemli bir işlev görmektedir. Komisyonlar gerek yapısı gerekse görevleri açısından yenilenerek daha da etkinleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

yargireformu7

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015