2018’in Sözcüğü: Adalet

Adalet, çevrim içi sözlük Merriam Webster’in verilerine göre 2018’in en çok aranan kelimesi oldu. ABD merkezli yayın yapan sözlükte adalet (justice) kelimesi, 2018 yılında 2017 yılına oranla yüzde 74 daha fazla arandı.

Kullanıcılar, çevrim içi sözlükte adalet kelimesinin yanı sıra “ekonomik adalet”, “ceza adaleti”, “sosyal adalet”, ve “ırk adaleti” aramalarını da sıklıkla yaptı. Bu kelime ve kelime gruplarının aranma sıklığındaki artış, ABD’nin 2018’de gündemini yoğun şekilde meşgul eden Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Robert Mueller soruşturması ile Hâkim Brett Kavanaugh’un isminin haberlerde sıkça geçmesinden dolayı olabileceği şeklinde yorumlandı.

Adalet Nedir?

Türkçeye Arapçadan geçen adalet sözcüğü, Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlükte “Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe”, “Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme” ve “Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk” açıklamalarıyla tanımlanmakta. 

Ayrıca adalet kelimesi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğünde “Kanun hükmü”, Felsefe Terimleri Sözlüğü ve Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğünde “Tüze” olarak tanımlanmakta.

Google Trends verilerine göre adalet sözcüğü Türkiye’de 2018 yılında, 2017 yılına göre daha fazla arandı. Adalet sözcüğünün Google’da aranma sıklığı 2017 yılında en yoğun temmuz ayında gerçekleşirken bu sözcükle ilgili sorgulamalar “adalet yürüyüşü” etrafında yoğunlaştı. 2018 yılının mayıs, haziran ve temmuz aylarında Google’da yoğun bir şekilde aranan adalet kelimesi, en çok “adalet namluda afrin” sorgulamasıyla eşleşti. Google Trends verilerine göre adalet sözcüğünün her iki yılda da en çok sorgulandığı şehir Yozgat oldu.