Aktuerya, Bilirkişilik Hesaplamaları ve Sorumluluk Hukuku Eğitimi Sertifika Programı

İzmir Barosu, 10 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında 45 saatlik bir Aktuerya, Bilirkişilik Hesaplamaları ve Sorumluluk Hukuku Eğitimi Sertifika Programı başlatıyor.

Ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat davaları; Sigortalar ile İş kazaları ve meslek hastalıkları olmak üzere 3 bölümden oluşan sertifika programında işlenecek konular şu şekilde:

AKTUERYA, BİLİRKİŞİLİK HESAPLAMALARI SORUMLULUK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
10 Temmuz 2015 – 02 Ağustos 2015

EĞİTİM KONULARI
Birinci Bölüm

ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

 • Sorumluluk Hukukunun temel ilkeleri
 • Yaşama hakkı ve insanın değeri kavramı
 • İnsan zararlarının gideriminde temel ölçü
 • Zarar kavramı ve nedensellik bağı
 • Destekten yoksun kalma ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat isteminin yasal ve hukuksal dayanakları
 • Tazminat hesabının unsurları ve hesaplama yöntemleri
 • Uygulama ve rapor örnekleri
 • Manevi tazminatı ölçüsü
 • Tazminat davalarında faiz ve zaman aşımı
 • Tazminat davalarında yargılama yöntemleri, görev ve yetki, davaların açılma ve izlenme yöntemleri, 6100 HMK’na göre belirsiz alacak davası uygulamaları, dilekçe örnekleri.

İkinci Bölüm

SİGORTALAR

 • Zorunlu Trafik, Taşıma ve Koltuk Sigortaları, Tüpgaz ve Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortaları, Zorunlu Hekimlik Sigortası, İsteğe bağlı sigortalar, Kasko ve Ferdi Kaza Sigortaları, paket poliçeler, Uluslararası Yeşil Kart (Green Card) Sigortası
 • Güvence Hesabı ve başvuru koşulları
 • Sigorta Tahkim Komisyonu’nun çalışması, başvurma koşulları, inceleme, karar, itiraz ve temyiz aşamaları

Üçüncü Bölüm

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

 • Sosyal Güvenlik Yasası yönünden iş kazaları, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle gelir bağlanması, rücua tabi gelirler ve Kurum’un rücu hakkı.
 • İş Hukuku yönünden iş kazaları, işverenlerin sorumlu tutulabilme koşulları.
 • İşverenlere karşı tazminat davası açma koşulları
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu yönünden işveren sorumluluğu
 • Bağımsız çalışanlar yönünden iş kazası sayılan durumlar
 • İş kazasının kuruma bildirilmesi, işlemler ve gelir bağlama aşamaları
 • İş kazasının veya işgöremezlik oranının tespit davası
 • Maluliyet raporlarına itiraz yolları ve inceleme yöntemleri
 • Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü tespitine ilişkin düzenlemeler

İzmir Barosu Konferans salonunda verilecek olan eğitimler için daha detaylı bilgi 0232 465 07 27 – 28 numaralı telefonlardan alınabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

2