Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

KURULUŞU

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur.

FAKÜLTEYE GİRİŞ TABAN VE TAVAN PUANI

2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puan Türü: TM-3; En Küçük Puan: 412,3851; En Büyük Puan: 453,22780

VİZYON-MİSYON

Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte, özel hukuk, kamu hukuku, maliye ve ekonomi konularında uzmanlaşmış hukukçu yetiştirmektedir.

Hakim ve savcılık sınavlarına katılan mezunlarımız, bu sınavlarda ve daha sonraki staj aşamasında başarılı olarak hakim ve savcı olmaya hak kazanmaktadırlar. Avukatlık stajlarını tamamlayan mezunlar da serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına başlamaktadırlar

AKADEMİK BİLGİ

Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır.

AÇILAN PROGRAMLAR

Fakülte lisans, yükseklisans ve doktora programı sunmaktadır. Lisans üstü programlar için üniversite ve fakülte Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığı ile öğrenci seçmektedir. Hukuk Mastır ve Doktora programları için gerekli şartlar Enstitü tarafından duyurulur. Mastır ve Doktora programlarına girebilmek için bazı sınavlardan (ALES, ..) başarılı olmak gerekmektedir. Diplomalar Enstitü tarafından düzenlenir.

Lisans

Lisans için, ÖSYM merkezince yapılan sınavla öğrenci alınmaktadır. 2011-2012 öğretim yılında 204 öğrenci hukuk fakültesinde okumaya hak kazanmıştır. Hukuk lisans eğitimi 4 yıldır. Öğrenciler aldıkları derslerden en az 2.00 ortalama ile mezun olmak zorundadırlar. Eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir. Öğrenciler, eğer isterlerse, bir sene İngilizce hazırlık okuyabilirler.

Yüksek lisans Programları

Öğrencilerin ders almaları ve araştırmalarını içeren bir tez hazırlamaları beklenmektedir. 2 ya da 3 yılda tamamlamaları beklenmektedir.

Doktora Programı

Doktora derecesi için iki dönem dersleri takip etmek, başarı ile vermek ve sonrasında bir araştırma tezi hazırlamak gerekmektedir. Tez ve ders aşamasını tamamlamak için 3-4 yıllık süre söz konusudur. Tez tamamlandıktan sonra sözlü bir savunma verilerek derece elde edilir.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Fakülte mensupları tarafından yapılan araştırmalara örnekler aşağıda yer almaktadır:

 • Türk Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı
 • Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm
 • Devlet Memurlarının Naklen Atanmasında İdarenin Takdir Yetkisi
 • İngiliz Hukukunda Yargısal Emir ve Türk İdari Yargılama Hukukunda Uygulanabilirliği
 • İngiltere’de Radyo-Televizyon Otoriteleri ve bu Otoritelerin Radyo-Televizyon Özgürlüğü üzerindeki Yetkileri
  Sosyal Devlet Anlayışının Kurumsallaşması ve Gerileyişi
 • Avrupa Birliğinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kavramı
 • Eleştirel Hukuk Çalışmaları
 • Akdeniz’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları
 • Yapısal Göstergebilimde Hukuk Söyleminin Analizi
 • Uluslararası Hukukta En Çok Gözetilen Ulus Kaydı
 • Uluslararası Hukukta Devlet Sorumluluğu
 • Tekerrür
 • Çocuk Hakları
 • Ceza Usul Hukukunda İtiraz
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi
 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Cürümleri
 • Rusya Federasyonunun Hükümet Sistemi
 • Uluslararası Ekonomi Hukuku ve IMF
 • Medenî Usul Hukukunda Delillerin Hasredilmesi
 • Devre Mülk Sözleşmeleri
 • Türk Yabancılar Hukuku Açısından Türkiye’deki Yabancı Sigorta Şirketlerinin Faaliyetler
 • Roma Borçlar Hukukunda Sorumluluk ve Günümüz Hukukuna Etkileri
 • Roma Hukukunda “Conditio”
 • Türkiye’de İşçilerin Sendika Özgürlüğünün Korunması
 • Sözleşmelerin Değişen Durumlara Uyarlanması
 • İşletme Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Sigorta Hukuku

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

 • Cologne Universitesi, Köln, Almanya
 • Universita degli Studi di Perugia, İtalya
 • Universite Lumiere Lyon 2, Lyon, Fransa
 • Université Jean Moulin Lyon3, Lyon, Fransa
 • Universite Pierre Mendes France, Grenoble, Fransa
 • Uniwersiteyt Rzeszowski, Rzeszow, Polonya
 • National and Kapodistrian University of Athens, Atina, Yunanistan

SUNULAN OLANAKLAR

Anadolu Üniversitesi 165000 aşkın kitap koleksiyonu olan geniş bir kütüphaneye sahiptir. Fakültemiz ayrıca kendi kütüphanesine de sahiptir. İnternet bağlantısı olan 27 bilgisayar kapasiteli bir bilgisayar laboratuvarı var. Fakültenin bir konferans salonu ve bir mahkeme salonu şeklinde dizayn edilmiş bir sınıfa da sahiptir. Fakülte binası engelli öğrenciler için gerekli bina özelliklerine sahiptir.

ÖDÜLLER
3. Farazi Dava ve Duruşma Yarışması, 2004 yılı üçüncülüğü.
3. Farazi Dava ve Duruşma Yarışması, 2004 yılı En İyi Dilekçe Ödülü.
2. Farazi Dava ve Duruşma Yarışması, 2003 yılı İnsan Hakları Hukuku dalında birincilik.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle ilgili daha detaylı bilgi resmi internet sayfasından alınabilir.