Anonim Şirketler Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı

Eğitimi düzenleyen:

Anonim Şirketler Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı, Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim tarihi – yeri:

18-16 / 25-26 Kasım 2017; Saat: 09.30 – 17.30

Yer:

Litai TBB Konukevi – Ankara

Eğitmenler:

 • Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT – Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Doç. Dr. Burçak YILDIZ – Ankara Üniversitesi- Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hülya COŞTAN – Ankara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Tamer BOZKURT – Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Av. Ömer GÖREN – Bağımsız Denetçi
 • Serdar HIZIR – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

facebook

Eğitim konuları:

 • Ekonominin tarih tünelinde Ticaretin gelişimi ve hukuka yansıması
 • Anonim şirketlerin temeli ve yapısal felsefesi
 • TTK’da A.Ş’lerin tanımı, unsurlar, temel ilkeler
 • Esas sözleşme içeriği ve kuruluş sürecindeki işlemler
 • Esas sermaye-kayıtlı sermaye sistemi
 • Ayni ve nakdi sermaye koyma
 • Kuruluş sürecindeki hukuka aykırılıklar ve fesih davası
 • Yönetim kurulu, görev ve yetkileri
 • Yönetim kurulu üyeliği hakları ve borçları
 • Yönetim kurulunun karar alma süreci ve şirketi temsili
 • Anonim Şirketlerde Birleşme, Bölünme ve Tür değiştirme
 • Genel kurulun genel özellikleri görev ve yetkileri
 • Genel kurul türleri, çalışma usul ve esasları
 • Genel kurul toplantısının zamanı, yeri, katılımcıların belirlenmesi, Pay sahiplerine sunulacak bilgi ve belgelerin hazırlanması ve sunulması. (TTK 437)
 • Genel kurul toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantıya çağrı, Toplantıda bulundurulacak belgeler
 • Genel kurul toplantısının açılması, Başkanlığın oluşturulması, toplantı evrakının tutulması, gündemin görüşülmesi
 • Genel kurulun ertelenmesi, oy hakkının kullanılması, toplantı ve karar yeter sayıları
 • Genel kurul toplantısından sonra yapılması gerekenler, Elektronik genel kurul, Genel kurul kararlarının sakatlığı ve hükümsüzlük
 • Anonim Şirketlerde denetleme genel düzenleme
 • Denetlemenin konu ve kapsamı
 • Denetçiler, Denetim raporları görüş yazıları
 • Anonim Şirketlerde Pay ve pay devrinin sınırlandırılması(bağlam)
 • Anonim Şirketlerde Pay ve pay devrinin sınırlandırılması
 • Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu
 • Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin doğrudan verdikleri zararlardan sorumlulukları

Eğitim ücreti:

 • Avukat Stajyeri – Hukuk Fakültesi Öğrencisi: 500 TL
 • Avukat (Baro’ya kaydı olanlar): 1.000 TL
 • TBB Dışı Katılım: 1.200TL

İletişim:

 • 0312 292 59 00 – 99152
 • gunay.tepe@turavak.org.tr