Atölye: Çocuk Adalet Sisteminde Adli Görüşme Odaları

Düzenleyen:

Atölye Çalışması 2, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

13 Ocak 2017; Saat: 10.00 – 17.30

Yer:

İzmir Barosu Alsancak Merkez Bina 7. Kat

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen
  • Psikolog Dr. Ebru Tezcan
  • Psikolog Nurhayat Dirik

Konular:

  • Cinsel saldırı suçunun adli tıbbi değerlendirilmesi
  • Çocuk adalet sisteminde sosyal çalışma görevlilerinin rolü ve adli görüşme odaları
  • İstismar mağduru çocuk ile empati / doğru iletişim yöntemleri

Etkinlik ayrıntıları:

  • Katılımcılara atölye sonunda sertifika verilecektir.

Başvuru:

  • cocukhaklari@izmirbarosu.org.tr