Avrasya Hukuk Kurultayı Bildirileri Yayında

3-7 Eylül 2014 tarihleri arasında Saraybosna’da gerçekleştirilen Avrasya Hukuk Kurultayı kapsamında sunulan tebliğ, çalıştay ve raporlara ait metinlerden öne çıkanlar TurkiyeHukuk.org sitemizde ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur.

Avrasya Hukuk Kurultayı’na dair tebliğ sunumları, müzakereler ve çalıştayların yer aldığı içeriklerin tamamına buradan ulaşılabilir. Kitabı hediye olarak kazanmak için gerekli ayrıntıları yazının sonunda bulabilirsiniz.

İçindekiler

Ön sözler:

 • Güngör Azim Tuna – Eskişehir Valisi, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. İlyas Doğan – Avrasya Hukuk Kurultayı Düzenleme Komitesi Başkanı
 • Prof. Dr. M. Refik Korkusuz – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Av. Ahmet Akcan – Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreteri

Açılış Konuşmaları:

 • Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez – Anayasa Hukukçuları Derneği Başkanı
 • Av. Necati Ceylan – Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri (Başkan)
 • Av. Cavit Tatlı – Hukukçular Derneği Genel Başkanı
 • Prof. Dr. Yücel Oğurlu – Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü
 • Nihat Altunok – Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı

Birinci gün – Çalıştaylar:

 • Bangladeş – Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargılamaları ve Hak İhlalleri; Raportör: Av. Yasin Şamlı
 • Çin Halk Cumhuriyeti – Doğu Türkistan “Uygur Özerk Bölgesi”nin Hukuki Açıdan Sorunları ve Öneriler; Raportör: İsmail Cengiz, Abdurrahman Savaş
 • Filistin – Çalıştay Raporu; Raportör: Av. Cahit Özkan
 • Savaşın En Büyük Mağduru Kadın ve Çocuklar – Çalıştay Raporu; Moderatör: Av. Fatma Benli
 • Mısır – Çalıştay Raporu; Raportör: Av. Tarek Chindeb
 • Orta Afrika Cumhuriyeti – Çalıştay Raporu; Raportör: Av. Mehmet Sarı
 • Sudan – Çalıştay Raporu; Raportör: Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal
 • Suriye – Çalıştay Raporu; Raportör: Doç. Dr. Naim Demirel

Birinci gün – Oturumlar:

 • Bosnai and Herzegovina – How to Replace Our Bloody Past and Shaky Presence with The European Future; Emir Hadzikadunic – International University of Sarajevo Secretary General
 • Doğu Türkistan – İsmail Cengiz – Sürgün Hükûmeti Başkanı, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı
 • Filipinler – Morolu Müslümanlar ve Özerklik Anlaşması – Yasin Şamlı – Avukat
 • Human Rights and Muslims’ Issues (Casestudy: Palestine) – Dr. Hani Albasoos – Associate Professor in Political Science, Islamic University; Gaza, Member of the Palestinian Bar Associatoin
 • Libya – Situation of Human rights in Libya – Prof. Dr. Hadi Shalluf
 • Nigeria – International Law, The Siyar Tradition and Peaceful Coexistence; Prof. Dr. Tijani El-Miskin – University of Maiduguri, Nigeria
 • Centrafrique; Maître Abdou Dangabo Moussa – Avocat au Barreau de Paris
 • Pakistan – Pakistan’da Birlikte Yaşama Sorumluluğu Bakımından Dini Cemaat ve Gruplara Eleştirel Bir Bakış; Prof. Dr. Abdulhamit Birışık – Marmara Ü. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
 • Sudan – Sudan’da İnsan Hakları İhlalleri; Doç. Dr. Enver Arpa – Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık Müşaviri
 • Suriye – Suriye’de İşlenen Uluslararası Suçlar ve Cezai Sorumluluk; Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal – İstanbul Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi
 • Gaza – Paper on the Israeli Incursion into Gaza; Toby Cadman – Barrister-at-law

İkinci gün – Tebliğler:

İkinci gün – Tebliğler – Birinci Oturum:

 • The Future of Democracy and Human Rights In the Iraqi Constitution: Critical Analyses Study; Ass. Dr. Nasir Khalil Jalal – College of Law and politics – Salahaddin University – Erbil – Iraq
 • Uluslararası Hukukta Birlikte Yaşama(ma): Azınlıklar ve Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı Bağlamında Yeni Devletlerin Oluşması Fikri; Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz – Atatürk Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi
 • Suriye Krizinde İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk; Prof. Dr. İbrahim Kaya – İstanbul Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi
 • The Bangladesh International Crimes Tribunal: A Judicial Catastrophe; Muhammed Molla – Attorney

İkinci Gün – Tebliğler – İkinci Oturum

 • 11 Eylül Sonrasında Güvenlik Konseyi Ekseninde Birleşmiş Milletler ve İslam Dünyası; Prof. Dr. Berdal Aral – İstanbul Şehir Ü. İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
 • Dr. Avees Khaled – Irak, Dohuk Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi
 • İslam Hukuku Perspektifinden Terör Eylemleri; Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali – Uluslararası Saraybosna Ü. Öğretim Üyesi
 • Ortadoğu Çatışması Kültürünün Temelleri; Yrd. Doç. Dr. Tülay Yıldırım – Yeni Yüzyıl Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi

İkinci Gün – Tebliğler – Üçüncü Oturum:

 • Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Osmanlı Hukukunda ve Türk Hukukunda Gelişimi; Ertan Aydın – Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı
 • Uluslararası Hukukta Başarısız Devlet; Doç. Dr. Naim Demirel – Fatih Sultan Mehmet Ü. Hukuk Fak.
 • İnsan Haklarının Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü; Av. Necati Ceylan – Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ortadoğu’daki Silahlı Çatışmalar; Prof. Dr. Yücel Acer – Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi

İkinci Gün – Tebliğler – Dördüncü Oturum

 • İslamda Birlikte Yaşamaya Dair; Abdurrahman Dilipak – Gazeteci – Yazar
 • İslam Hukuku ve Mukaeseli Hukukta Birlikte Yaşama Kültürünün Hukuki Temelleri; Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Savaş – İstanbul Ü. Hukuk Fak. Roma Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Living Together – Combining Diversity and Freedom in 21st-Century Europe – Report of The Group of Eminent Persons of the Council of Europe – September 2011; Ahmad El Terk – Attorney
 • Hegemonik Şiddet Sarmalı: Devlet Terörü Karşısında Güvenlik Hakkı; Prof. Dr. Muharrem Kılıç – Akdeniz Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi

İkinci Gün – Tebliğler – Beşinci Oturum

 • Memorandum on the Prosecution of Organizations and Groups Under International Law; Muhammad Abu Baker Molla Siddique – Barrister-at-law
 • Osmanlı Devletinde Birlikte Yaşama Kültürü; Prof. Dr. Fethi Gedikli – İstanbul Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi
 • Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı: İslam Hukukunun Katkıları; Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu – Hacettepe Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi, RTÜK Başkan Vekili
 • İlk Dönem İslam Yargı Hukukunda Adil Yargılama Sürecinin Teminatı Olarak Danışma Prensibi; Doç. Dr. Sami Erdem – İstanbul Şehir Ü. İslami İlimler Fak. Öğretim Üyesi

İkinci Gün – Tebliğler – Altıncı Oturum

 • Medine Sözleşmesi; Yrd. Doç. Dr. Abdullah İslamoğlu – İstanbul Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi
 • İnsan Haklarına İnsanî Temelde İslamî Yaklaşım Stratejileri; Prof. Dr. Ejder Okumuş – Eskişehir Osmangazi Ü. Öğretim Üyesi
 • Mezhepler Arası Uzlaşmanın Teorik Zemini Ne Olmalı? Modern Yaklaşımın Tenkidi; Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara – İstanbul Şehir Ü. İslami İlimler Fak. Öğretim Üyesi
 • Shari’ah vis-a-vis Good Governance: Is Compatibility Possible in the 21st Century? – Prof. Dr. Mesut Idriz – International University of Sarajevo Member of Faculty

Sonuç Bildirgesi:

 • Sonuç Bildirgesi
 • Final Decleration

Kurultay Fotoğrafları

avrasya_hukuk_kurultayi_tebligler_kitabi

Avrasya Hukuk Kurultayı Hakkında Bilgi:

Genel Koordinatörlüğünün Av. Ahmet Akcan’ın üstlendiği Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. İlyas Doğan’ın yaptığı Avrasya Hukuk Kurultayı (Eurasia Law Meeting) 2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında 3-7 Eylül 2014 tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirildi.

“Uluslararası Hukukta ve İslam’da Birlikte Yaşamak”  ana temasıyla birçok ülkeden 300’e yakın hukukçu ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda aynı zamanda hak ihlallerinin yoğun yaşandığı ülkeler çalıştayı düzenlendi.

Kurultay’ın proje sahipleri arasında Anayasa Hukukçuları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Karatay Üniversitesi yer aldı.

Hediye kitap katılım şartları:

 • Avrasya Hukuk Kurultayı kitabı beş kişiye hediye edilecektir.
 • Hediye etkinliği sadece Türkiye Hukuk’un Twitter hesabı üzerinden katılıma açıktır.
 • İlgili Twitter paylaşımını 12.03.2018 saat 15.00 – 13 Mart 2018 saat 15.00 arasında retweetleyen ve beş arkadaşını gönderinin altına etiketleyenler arasından çekiliş yapılacaktır.
 • Katılımcılardan Türkiye Hukuk’un Twitter hesabını takip etme şartı aranmaktadır.
 • Çekilecek kurada 5 asil 5 yedek isim belirlenecektir. Türkiye Hukuk’un daha önceki etkinliklerinden faydalandığı tespit edilen asil talihlinin yerine yedek talihliye kitap gönderilecektir. 
 • Kazananlarla Twitter üzerinden iletişim kurulacak, 24 saat içerisinde iletişim bilgilerini paylaşmayanların hakkı iptal edilecektir. Hak, varsa yedek talihliye devredilecek, yoksa çekiliş mevcut katılımcılar arasında tekrar edilecektir.
 • Kitapların gönderim masrafları Türkiye Hukuk’a aittir.