Avukatlık Mesleği Anketi

Bu haftaki kitap hediyemizi “Avukatlık Mesleği Anketi”ni dolduranlar arasından çekeceğimiz kurada belirlenen isme vereceğiz. Kitap hediyesi, aşağıda ayrıntıları verilen toplam 6.461 sayfalık 9 kitabı kapsamaktadır. 

Hediye edilecek kitap setinin içinde yer alanlar:

 1. Anayasa Teorisi
 2. Avrasya Hukuku Kurultayı Tebliğler Kitabı
 3. İslam Ceza Hukuku – 2 Cilt
 4. Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları
 5. Disiplinler Arası ve Ceza Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele
 6. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı Sempozyum Kitabı
 7. Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı
 8. 171 Soruda Başkanlık Sistemi
 9. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı

Çekilişe katılım süresi:

 • Katılım süresi; hediye kitap çekilişinin 13.11.2017 tarihinde Türkiye Hukuk Twitter hesabından paylaşıldığı saatten 19.11.2017 tarihi saat 23.59’a kadardır.

Çekilişe katılım şartları:

 1. Hediye kitap çekilişine katılabilmek için anket formunun 19.11.2017 saat 23.59’a kadar eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 2. Daha önce Türkiye Hukuk’un herhangi bir kampanyasından faydalanmamış olma şartı aranmaktadır.
 3. Kayıt formunu dolduranlar, yukarıdaki şartlara uygun olup olmadığı editörlerce kontrol edildikten sonra çekilişe dahil edilecektir.
 4. Kayıt formu belirtilen tarih ve saatte kapatılarak formu dolduran ve yukarıdaki şartları taşıyanlar arasından kura çekilerek 1 kişi belirlenecektir.
 5. Kurada ismi belirlenen asil kişi Türkiye Hukuk Twitter hesabından ilan edilecektir.
 6. Çekiliş sonrası, verilen iletişim kanallarından herhangi biriyle iletişim kurulan ancak 24 saat içinde yazışma adresi bilgilerini paylaşmayan ya da kitabı herhangi bir sebeple teslim almayıp kargoyla geri gelmesine sebep olan kişi, hakkını kaybeder ve çekiliş mevcut başvurular arasından tekrarlanır.
 7. Toplam 9 kitaptan (toplam 6.461 sayfa) oluşan set, kurada çıkan talihliye “alıcı ödemeli” kargoyla gönderilecek, kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir.
 8. Kargo ücretinin ödenmemesinden veya kargonun teslim alınmamasından dolayı geri gelmesi durumunda talihli hakkını kaybeder ve çekiliş mevcut başvurular arasında yenilenir.
 9. Türkiye Hukuk, herhangi bir suistimal durumunda çekilişi yineleme hakkını kullanır.