Türkiye’de Avukatlık Mesleği Araştırması

Türkiye Hukuk olarak Kasım 2017’de dokuz sorudan oluşan avukatlık mesleği anketi düzenledik. 290 kişinin katıldığı çevrim içi (online) ankette katılımcılara:

 • Türkiye’de avukatlık sınavının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Türkiye’de de avukatlarda uzmanlık aranması ve avukatların her davaya girmemesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
 • Avukatlıkta staj eğitimini yeterli buluyor musunuz?
 • Bağlı çalışan avukatların ücretlerini yeterli buluyor musunuz?
 • Baroların avukatlar için yeterli düzeyde çalışma yaptığına inanıyor musunuz?
 • Avukatların en temel sorunu sizce nedir?
 • Avukatlara yeşil pasaport verilmeli mi? Niçin?
 • Hukuk alanında çalışan hangi sivil toplum kuruluşlarını (STK) biliyorsunuz?
 • Herhangi bir hukukla ilgili STK’ya üye misiniz?

sorularıyla ilgili görüşleri soruldu. Alınan cevapların analizi ve değerlendirmesi şu şekilde:

Ankete katılan kişi sayısı: 290

 • Katılımcıların meslek dağılımı:
  • Hukuk fakültesi öğrencisi: % 49,7
  • Stajyer avukat: % 25,3
  • Avukat: % 17,7
  • Hukukçu / Akademisyen / Araştırma görevlisi: % 4,1
  • Diğer (Subay / Astsubay, Memur, Mühendis, Öğretmen, Ekonomist, Adli Bilişim Uzmanı, Serbest meslek): % 3,2

 • Türkiye’de avukatlık sınavının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?
  • Evet: %83,6
  • Hayır: %16,4

 • Türkiye’de de avukatlarda uzmanlık aranması ve avukatların her davaya girmemesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
  • Evet: %71
  • Hayır: %29

 • Avukatlıkta staj eğitimini yeterli buluyor musunuz?
  • Hayır: %81,9
  • Evet: %18,1

 • Bağlı çalışan avukatların ücretlerini yeterli buluyor musunuz?
  • Hayır: % 95,5
  • Evet: % 4,5

 • Baroların avukatlar için yeterli düzeyde çalışma yaptığına inanıyor musunuz?
  • Hayır: %90,9
  • Evet: %9,1

 • Avukatlara yeşil pasaport verilmeli mi?
  • Evet: %85,2
  • Hayır: %12
  • Kararsız: %2,5

Bu soruya Evet ve Hayır cevabını verenlerin gerekçelerini konuyla ilgili ayrıntılı yazımızda okuyabilirsiniz.

 • Herhangi bir hukukla ilgili STK’ya üye misiniz?
  • Hayır: %80.9
  • Evet: %19.1

 • Hukuk alanında çalışan hangi sivil toplum kuruluşlarını (STK) biliyorsunuz?
  • %17,8 Bilmiyorum
  • %12,1 Hukukçular Derneği
  • %6,7 Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA)
  • %6,2 İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği
  • %4,8 Kariyer Hukuk Derneği
  • %4,5 Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
  • %4,0 Uluslararası Af Örgütü
  • %2,9 Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER)
  • %2,4 Türk Hukuk Enstitüsü, Türk Ceza Hukuku Derneği
  • %1,7 Adalet ve Medeniyet Derneği, Bilişim Hukuku Derneği, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV)
  • %1,4 Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Adalet ve Hukuk Derneği
  • %1,9 Diğer

 • Herhangi bir STK’ya üye olduğunu söyleyen %19.1’lik katılımcının üye olduklarını belirttikleri STK’lar:
  • Hukukçular Derneği: %31
  • Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA): %24,1
  • Kariyer Hukuk Derneği: %17,2
  • Adalet ve Medeniyet Derneği: %6,9
  • %3,4 Diğer