Ayın Karanlık Yüzü 2. Uluslararası Hukuk Konferansı

Düzenleyen:

Ayın Karanlık Yüzü 2. Uluslararası Hukuk Konferansı, “Olağanüstü Halin Olağanlaşması ve Türkiye’de Yargının Durumu” ana temasıyla barolar ve hukuk örgütleri iş birliğiyle düzenlenmektedir. 3 gün sürecek konferans 5 atölye grup çalışması ile 6 panelden oluşmakta.

Tarih:

07 – 08 – 09 Eylül 2018, 09.30 – 18.00

Yer:

İstanbul Barosu Konferans Salonu

Konferans İçeriği

 • 07 Eylül Cuma – Atölye Grup Çalışmaları (Dışarıdan katılıma kapalı)
  • Kapatılma Birimleri
  • OHAL Sürecinde Bireysel ve Kolektif İş Hukuku ile İş Yargılamaları Usulünü Etkileyen Düzenlemeler
  • Savunmaya Yönelik Artan Saldırılar, Baroların Hedef Alınması ve Avukat Tutuklamaları
  • Türkiye – Avrupa Birliği Arasındaki Göçmen Anlaşması ve Göç Rejimiyle Göçmen Hakları, Bu Alanda Uygulamadaki Sorunlar
  • OHAL Sürecinde Anayasa Mahkemesi – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
 • 08 Eylül Cumartesi
  • Uluslararası Düzlemde Olağanüstü Hale Hukuksal Bakış 
  • Olağanüstü Halin Bilançosu
  • Savunma Hakkı ve Savunma Mesleğine Yönelik Saldırılarda Baroların Rolü
  • Savunma Hakkı ve Savunma Mesleğine Yönelik Saldırılarda Baroların Rolü
 • 09 Eylül Pazar
  • OHAL ve Medya
  • OHAL Sürecinde Anayasa Mahkemesi ve AİHM Pratiğinin Değerlendirilmesi
  • Yargı Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı ile Türkiye’deki Yargı Pratiği

Konuşmacılar:

 • Mehmet Durakoğlu – İstanbul Barosu Başkanı
 • Av. Tuğçe Duygu Köksal – İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Üyesi
 • Thomas Schmidt – ELDH Genel Sekreteri
 • Robert Sabata Gripekoven – AEB Başkanı
 • Patrick Henry – CCBE İnsan Hakları Komitesi Başkanı
 • Natacha Bracq – Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü Sorumlu Avukatı
 • Pascal Maurer – Uluslararası Avukatlar Birliği İnsan Hakları Birimi
 • Dominique Attias – FBE 2. Başkan Yardımcısı 
 • Mohammed Jamar – Filistin Barosu Genel Sekreteri
 • Av. Gökmen Yeşil – Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Başkanı
 • Raşit Tükel – Türk Tabipleri Birliği Önceki Dönem Başkanı
 • Av. Nergiz Tuba Aslan – Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Sekreteri
 • Av. Gulan Çağın Kaleli – Özgürlükçü Hukukçular Platformu Yöneticisi
 • Dr. Cenk Yiğitler – Akademisyen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (KHK ile ihraç)
 • Av. Aynur Tuncel Yazgan – İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi Başkanı
 • Veli Küçük – Adana Barosu Başkanı
 • Hakan Canduran – Ankara Barosu Başkanı
 • Polat Balkan – Antalya Barosu Başkanı
 • Gürkan Altun – Bursa Barosu Başkanı
 • Sibel Suiçmez – Trabzon Barosu Başkanı
 • Zafer Kazan – Sakarya Barosu Başkanı
 • Clemens Lahner – Viyana Barosu Üyesi
 • Av. Stephan Conen – Berlin Ceza Savunmaları Derneği
 • Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu – İletişim Akademisyeni
 • Av. Tora Pekin – Cumhuriyet gazetesi
 • Av. Özcan Kılıç – Özgür Gündem gazetesi
 • Safiye Alagaş – Mezapotamya Kadın Gazeteciler Platformu
 • David Diaz-Jogeix – Article 19 Temsilcisi
 • Pınar Türenç – Basın Konseyi Başkanı
 • Av. Ramazan Demir – IBA İnsan Hakları Komitesi Avrupa Temsilcisi, ÖHP Üyesi
 • Rıza Türmen – Önceki AİHM Yargıcı
 • Dr. Kerem Altıparmak – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Bill Bowring – ELDH Başkanı
 • Florian Borg – AED Genel Sekreteri, Fransa
 • Av. Fikret İlkiz
 • Prof. Dr. Sibel İnceoğlu – Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Mustafa Karadağ – Yargıçlar Sendikası önceki dönem başkanı
 • Orhan Gazi Ertekin – Demokrat Yargı Eş Başkanı
 • Ayşe Sansu Pehlivan – Yargıçlar Sendikası Başkanı
 • Leyla Tarhan Köksal – YARSAV Genel Sekreteri
 • Ingrid Heinlein – Almanya Yargıçlar Birliği, NRV – MEDEL
 • Prof. Dr. Duygun Yarsuvat – Yeditepe Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Konferans Programı