Bankacılık ve Finans Alanında Yapay Zeka

Etkinlik, İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenmektedir.