Basın ve Sosyal Medya Hukuku Çerçevesinde Hakaret Suçlarının Usul ve Esas Açısından Değerlendirilmesi

Seminer, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.