Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Alanında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Paneli

Panel, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.