Danimarka’da avukatlık sistemi*

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi Civil Law veya Roman Law da denilen Kıta Avrupası hukuk sisteminin temel ilkeleri ve sistematiği etrafında müteşekkil olmuştur. Türkiye’de avukatlık mesleği ve düzenlemeleri yasal düzenleme halinde bir “avukatlık kanunu” etrafından şekillenmiş ve meslek örgütü olarak barolar ve Türkiye Barolar Birliği öngörülmüştür.

Sistematik olarak Kıta Avrupası hukuk sisteminden çok büyük ölçüde değişik özellikler taşıyan Anglosakson hukuk sisteminin egemen olduğu ülkeler arasında ise avukatlık sistemi çeşitli değişiklikler göstermektedir. Çalışmamızda her iki hukuk sisteminde yer alan ülkelerden örnekler verilerek bir karşılaştırma yapılması sağlanacaktır.

Danimarka’da avukatlık sistemi nasıl?

    null
  • Danimarka’da avukatlık yapabilecek kişilerin öncelikle hukuk fakültesini bitirmiş olmaları ve AB vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Danimarka’da Avukatlar, hukuk firması olarak tek tüzel kişilik altında, kendi hesaplarına ya da aynı ofisi paylaşmak suretiyle çalışmalarında aynı mesleki etik kurallarına uyacaklardır.

*Bu bölüm, Türkiye Hukuk Platformu tarafından hazırlanan “Karşılaştırmalı Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Mesleğinin Düzenlenme Usulleri” raporundan alınmıştır. Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.