Danıştay’dan Kamu İşçilerine Müjde!

İşten ayrılan kamu işçilerinin işlerinden ayrıldığında sadece geriye dönük 2 yıllık izin ücretlerini alabilecekleri yönündeki Maliye Bakanlığı genelgesi, Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edildi. Milyonlarca kamu işçisine geriye dönük 5 yıllık izin haklarını alabilme yolu açıldı.

Kamuda çalışan işçiler, 1995 yılından beri Maliye Bakanlığı’nın genelgesindeki “Son hizmet yılı ve bir önceki yılda kullanılmayan yıllık izin ücretlerini ödenmesini” ibaresinden dolayı büyük mağduriyet yaşıyordu. Ancak işten ayrılan üç işçinin 2012 yılında açtıkları dava sayesinde bugün milyonlarca işçi haklarını geri alabilecek.

Söz konusu üç işçi TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde İş Kanuna tabi olarak çalışırken 8 Şubat 2012 tarihinde işinden ayrıldı ve idareye başvurarak “kullanılmayan tüm izin ücretleri”nin kendilerine ödenmesi talebinde bulundular.

TÜBİTAK ise Maliye Bakanlığı’nın Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü’nün 13 Nisan 1995 tarihli genelgesini gerekçe göstererek “Son hizmet yılı ile bir önceki yılda kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin ödenebileceğini” fakat daha önceki yıllara ait ücretlerin ödenmeyeceğini belirtti.

Alınan cevap üzerine işçilerin avukatı Emre Baturay Altınok tarafından söz konusu genelgenin iptali için Danıştay’a dava açıldı.

Danıştay 8. Dairesinin kararında şu ifadelere yer veriliyor:

“Hizmet akdinin sona ermesi artık izin hakkının kullanılmasına olanak bulunmaması nedeniyle daha önce kullanılmayan yıllık izinlere ait ücretin, bu ücrete ilişkin zaman aşımı süresi olan akdin feshi tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde kalmak kaydıyla iş akdinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ilgiliye topluca ödenmesi yasal bir zorunluluk olup, dava konusu genelge ile iş akdi sona eren kamuda görevli bulunan işçilere sadece ayrıldıkları yıl ile bir önceki yıla ait izin ücretinin ödenebileceği şeklinde getirilen sınırlayıcı düzenlemede hukuka uygun bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Maliye Bakanlığı’nın 13 Nisan 1995 tarihli 7498 sayılı Genelgenin oy birliği ile iptaline karar verildi.”

Danıştay’ın bu kararı ile söz konusu genelge gerekçe gösterilerek kendilerine ödeme yapılmayan tüm kamu işçilerinin yıllık izin ücreti hakkının korunduğunu dile getiren hukukçular, “İş sözleşmesinin sona ermesinde bu yana 5 yıl geçmemiş olan ve dava konusu genelge uyarınca işten ayrıldığı yıl ile bir önceki yıl dışındaki yıllık izin ücretleri kendilerine ödenmeyen tüm çalışanlar iş mahkemelerine dava açarak içeride kalan kalan izin ücretlerini tamamını alabilirler” yorumunda bulunuyor.