Devlet Düzeni İçerisinde Şiddetin Meşrulaştırılması Sorunsalı

Söyleşi, İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.