STK'lar - TÜRKİYE HUKUK

STK’lar

Adalet Gönülleri Derneği – Ankara
Adalet ve Hukuk Derneği
İstanbul
Adli Bilimciler Derneği
Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku Derneği

Adli Biyoloji-Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği
Aile Hukuku Derneği – İstanbul
Aksiyoner Hukukçular Derneği – Ankara
Anayasa Hukukçuları Derneği
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği – İstanbul
Bilişim Hukuku Derneği
Boğaziçi Avukatlar Derneği – İstanbul
Ceza Hukukçuları Derneği
Çağdaş Hukukçular Derneği
Demokrat Hukukçular Derneği
Denge Hukukçular Derneği – İstanbul
Deniz Hukuku Derneği – İstanbul
ELSA (Avrupa Genç Hukukçular Derneği)
Gayrimenkul Hukuku Derneği – İstanbul
Genç Avukatlar Birliği
Hukuk Araştırmaları Derneği
Hukukçu Hanımlar Derneği
Hukukçular Birliği Dergisi
Hukukçular Birliği Vakfı – Ankara
Hukukçular Derneği
Hukuk ve Değişim Derneği
Hukuk ve Demokrasi Kurumu – Ankara
Hukuk ve Hayat Derneği – Ankara
Hukuki Araştırmalar Derneği
Hukukun Üstünlüğü Derneği
Kural Hukukçular Birliği – Antalya
Mizan Hukukçular Derneği – İstanbul
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)
Tıp Hukuku Derneği
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği – İstanbul
Toplum Ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
Tüketici Hakları Merkezi
Tüketici Hukuku Enstitüsü
Türk Ceza Hukuku Derneği – İstanbul
Türk Hukuk Enstitüsü
Türk Hukuk Kurumu – Ankara
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği
Türkiye Adalet Akademisi

Uluslararası Adalet ve Avukatlar Derneği
Uluslararası Hukukçular Birliği
Uluslararası Hukukçular Derneği – İstanbul
Uluslararası Hukuk Merkezi
Ülfet Hukuk Derneği – Sivas
Yargıçlar ve Savcılar Vakfı (YARSAV)
Yasama Derneği

Bu liste, sürekli güncellenmektedir. Hukuk alanında faaliyet gösteriyor ancak yukarıdaki listede yer almıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.