Elazığ Barosu

Kuruluş

Elazığ Barosu 1923 yılında kurulmuş ilk başkanı Haldun Saler’dir . CMK Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Staj Komisyonu,, Adli Yardım Komisyonu , Kütüphane ve Yayın Komisyonları ile çalışmalarını günümüze kadar büyük bir başarıyla sürdürmüştür.

Elazığ Barosu Yönetim Kurulu

Baro Başkanı: Av. Adnan Demir
Başkan Yardımcısı: Av. Mehmet Polatoğlu
Genel Sekreter: Av. Eda Burcu Yılmaz
Sayman: Av. Kudreddin Şahin
Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Serkan Arpa, Av. Cüneyt Kaçar, Av. Tan Yıldırım, Av. Memet Türkmenoğlu, Av. Mesut Gündoğdu, Av. Sinan Demir, Av. Betül Aktalay

Avukat Sayısı: Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Elazığ Barosu 124’ü kadın olmak üzere 347 kayıtlı avukata sahip.

Elazığ Barosu resmi internet sitesi: www.elazigbarosu.org.tr