Futbol Hukuku Sempozyumu

Düzenleyen:

Futbol Hukuku Sempozyumu, Bursa Barosu ve Türk Hukuk Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

09 Şubat 2018 Cuma, Saat: 14.30

Yer:

BAOB Oditoryumu – Nilüfer, Bursa

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Aydın Başbuğ – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Alper Çağrı Yılmaz – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Rifat Erten – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Muhammed Emin Özkurt – CAS Hakemi, İstanbul Barosu
 • Doç. Dr. Oğuz Sadık Aydos – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Emincan Akbulut – Bursa Barosu

Sempozyum konuları:

 • Profesyonel futbolcuların sosyal güvenliği
 • Milletlerarası spor tahkim yargılamasında Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin haklı nedenle feshi
 • Spor uyuşmazlıklarının çözümünde can simidi: Tahkim
 • CAS Yargılaması ve CAS kararlarının icrası
 • Futbolda şike ve teşvik pirimi
 • Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin temel unsurları ve hazırlanması