Güncel İş Güvenliği Mevzuatı (2017) – Hasan Yıldız

Hasan Yıldız’ın Aristo Yayınevi‘nden çıkan Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabının 2017 basımı “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler”i içeriyor. 823 sayfalık kitap beş ana bölümde 42 mevzuat ve 2 tebliğden oluşuyor. Eserin ana başlıkları “İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri”, “Konsey, Kurul ve Koordinasyon”, “Teftiş ve İdari Yaptırımlar” ve “Çeşitli ve Geçici Hükümler” şeklinde. Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabı özellikle avukatlar, İSG profesyonelleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve iş yeri sağlık personelleri, iş verenler, iş veren vekilleri, mühendisler ile akademisyenler için önemli bir kaynak. Hediye Kitap Çekilişi ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.

Kitap içeriği:

 • İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
  • İşverenin genel yükümlülüğü
  • Risklerden korunma ilkeleri
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
  • İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
  • Tehlike sınıfının belirlenmesi
  • Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
  • Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
  • Tahliye
  • Çalışmaktan kaçınma hakkı
  • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
  • Sağlık gözetimi
  • Çalışanların bilgilendirilmesi
  • Çalışanların eğitimi
  • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
  • Çalışanların yükümlülükleri
  • Çalışan temsilcisi
 • Konsey, Kurul ve Koordinasyon
  • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu
  • İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
 • Teftiş ve İdari Yaptırımlar
  • Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu
  • İşin durdurulması
  • Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama
  • İdari para cezaları ve uygulanması
  • Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet
 • Çeşitli ve Geçici Hükümler
  • Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı
  • Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
  • Belgelendirme, ihtar ve iptaller
  • Değiştirilen hükümler
  • Yürürlükten kaldırılan hükümler
  • Yürütme

Hediye Kitap Çekilişi Katılım Şartları:

 • Türkiye Hukuk’un Facebook sayfası veya Twitter hesabından birini takip ediyor olmak.
 • Daha önce Türkiye Hukuk’un herhangi bir etkinliğinden faydalanmamış olmak.
 • 25 Mayıs 2017 saat 10.00’a kadar kayıt formunu eksiksiz doldurmak.
 • Kayıt formu saat 10.00’da kapatılacak ve formu dolduranlar arasından yukarıdaki şartları taşıyanlar arasından kura çekilerek 1 kişi belirlenecektir.