Güncel İş Güvenliği Mevzuatı – Hasan Yıldız

Avukatlar, İSG profesyonelleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve iş yeri sağlık personelleri, işverenler, işveren vekilleri ile mühendisler için hazırlanan ve Hasan Yıldız* tarafından derlenen Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabı  Aristo Yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturuluyor. (Bu kitabı hediye olarak kazanmak için gerekli şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)
Kitapta Haziran 2012’de  Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı Kanunun ile yayımlanan diğer bütün yönetmeliklerin güncel halleri veriliyor. Birinci baskısı Haziran 2016’ta yapılan kitap özellikle iş güvenliği uzmanı veya İş yeri hekimi olarak görev yapan kişilerin başucu kitabı olma özelliğini taşıyor.

İçindekiler:

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
  • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenli·ği· Konseyi· Yönetmeliği
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
  • Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
  • Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
  • İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
  • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • Bi·yoloji·k Etkenlere Maruzi·yet Ri·skleri·ni·n Önlenmesi· Hakkında Yönetmelik
  • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenli·k Önlemleri· Hakkında Yönetmelik
  • Elle Taşıma İşleri· Yönetmeliği
  • Gebe veya Emzi·ren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzi·rme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
  • Geçici· veya Belirli· Süreli· İşlerde İş Sağlığı ve Güvenli·ği· Hakkında Yönetmelik
  • Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenli·k Önlemleri· Hakkında Yönetmelik
  • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenli·k Önlemleri· Hakkında Yönetmelik
  • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerleri·nde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
  • Maden İşyerleri·nde İş Sağlığı ve Güvenliği·Yönetmeliği
  • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami· Yedi· Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
  • Sağlık ve Güvenli·k İşaretleri· Yönetmeliği
  • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli· Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki· Eğitimlerine Dair Yönetmelik
  • Tozla Mücadele Yönetmeliği
  • Çalışanların Gürültü ile İlgili· Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
  • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehli·keleri·nden Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenli·ği· Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • İş Hijyeni· Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği· Risk DeğerlendirmesiYönetmeliği
  • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
  • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
  • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği· Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
  • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
  • İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik
  • İş Güvenliği· Uzmanlarının Görev, Yetki·, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • 4857 Sayılı İş Kanunu

Kitabın künyesi

Yayınevi: Aristo
Basım Tarihi: 2016 Haziran
Basım Yeri: İstanbul
Kapak : Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 900
Boyut: 13,5 x 19,5 cm.
Baskı: 1
ISBN: 9786058441873
Kavramlar : İş Güvenliği Mevzuatı,İş Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

*Hasan Yıldız Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Fizik Bölümüne başladı ve ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği alanında eğitime devam etti. 2007 yılında katıldığı Hayatımın Fikri girişimcilik yarışmasında derece ve ödüle layık görüldü.Tüketici Hukuku Enstitüsü, Hijyen Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllülüğe devam ederken Yeniyüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Yıldız, halen doktora programına devam etmektedir.

Kitabı hediye olarak kazanmak için:

 • 25 Ocak 2017 Çarşamba saat 09.00’a kadar gelen başvurular üzerinden çekilecek kur’a ile belirlenecek 1 kişiye Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabı hediye edilecektir.
 • Kargo ücreti Türkiye Hukuk tarafından ödenecektir.
 • Kitap, Türkiye Hukuk’un daha önceki benzer kampanyalarından yararlanmayan 1 kişiye hediye edilecektir. Çekilişle belirlenen ismin daha önce Türkiye Hukuk’un benzer kampanyalarından herhangi birinden yararlandığının tespit edilmesi durumunda çekiliş tekrar edilecektir.
 • Çekilişe katılan kişilerde Türkiye Hukuk’un Twitter veya Facebook hesaplarından birini takip ediyor olma şartı aranacaktır.
 • Kitap çekilişine katılmak için lütfen “Kitap hediye çekiliş formunu“nu doldurunuz.
 • Yorumlar dikkate alınmayacaktır.