HFSK 2023 – 24 Dönemi 15. Toplantı

Toplantı, İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu tarafından düzenlenmektedir.