HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler Semineri – Aydın

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından organize edilen HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler Semineri, Aydın Barosu ev sahipliğinde 28 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Mekan ve saat detayları henüz kesinleşmeyen seminerle ilgili detaylı bilgiler TBB Eğitim Merkezi’nden alınabilir. Seminer sorumluluğunu Av. Ayhan Candan üstleniyor.

HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler Seminerinde aşağıdaki konular ele alınacak:

  • YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER
  • DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
  • YAZILI YARGILAMA USULÜ (DAVA AÇILMASI – CEVAP VE CEVABA CEVAP DİLEKÇELERİYLE SÜRELER)
  • ÖN İNCELEME – TAHKİKAT (DELİLLERİN İNCELENMESİ – DOĞRUDAN SORU YÖNELTME – KAYIT VE YAYIN YASAĞI – DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI)
  • ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
  • TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA
  • İSPATVE DELİLLER
  • BASİT YARGILAMA USULÜ
  • GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR VE İHTİYATİ TEDBİR
  • AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ

Bu seminerle ilgili eksik veya yanlış bilgi verildiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.