Türkiye’de Yayımlanan Hukuk Dergileri Listesi

Araştırmalarımızda, Türkiye’de hukuk alanında yayımlanmış 138 dergi tespit ettik. Bu dergilerin 25’i artık yayımlanmamakta. Yayın bilgisine henüz ulaşamadığımız dergiler haricinde, tespit edebildiğimiz en eski hukuk dergisi, 1923 yılında yayımlanmaya başlayan Aydın Barosu Dergisi. Aydın Barosu Dergisinin ardından yayımlanmaya başlayan beş hukuk dergisi şu şekilde:

 • 1935 – İstanbul Hukuk Mecmuası
 • 1935 – İzmir Barosu Dergisi
 • 1942 – Ankara Barosu Dergisi
 • 1943 – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 1951 – Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul

Hukuk dergileri, büyük oranda hukuk fakülteleri tarafından hakemli olarak yayımlanmakta. 83 barodan sadece 8 baronun hukuk dergisi çıkardığını tespit edebildiğimiz araştırmamızda 2023 yılı itibarıyla 9 derginin yayın hayatına başladığı bilgisine ulaştık.

 • 2023 – İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 2023 – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 2023 – Karatekin Hukuk Dergisi
 • 2023 – Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 2023 – Periodicum Iuris
 • 2023 – The Boğaziçi Law Review
 • 2023 – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 2023 – Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 2024 – Hukuk Devleti Dergisi
 • 2024 – Medeni Hukuk Dergisi

Türkiye’de yayımlanan hukuk dergileri listelenirken aşağıdaki kaynaklar tarandı:

Hazırladığımız hukuk dergileri listesi yeni verilere ulaşıldığında güncellenecektir. Kırmızıyla işaretlenen dergiler, artık yayımlanmayan dergileri göstermektedir. Yukarıdaki verilerle ilgili düzeltme veya eklemeler için editor@turkiyehukuk.org’dan iletişime geçebilirsiniz.