Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Getirilecek

 • Hedef 3.2: Hukuk alanındaki mesleklere giriş sisteminde yeni bir model getirilecektir.
  • Hukuk fakültesi mezunlarının hâkim-savcı yardımcısı, noter yardımcısı olabilmeleri ve avukatlık stajına başlayabilmeleri için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” getirilecektir.
  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olanların hâkim ve savcı yardımcılığı ile noter yardımcılığına mahsus sınavlara girebilmeleri sağlanacaktır.

Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Müessesesi Getiriliyor

 • Hedef 3.3: Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü değiştirilecektir.
  • Türk yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacaktır.
  • Bu kadroda geçen belli süreden sonra hâkimlik ve savcılık mesleğine geçiş için ayrıca bir sınav yapılacaktır.
  • Hâkim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacaktır.

Hâkimlere “coğrafi teminat”

Belgede, Amaç 2 Yargı Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Şeffaflığının Geliştirilmesi kapsamında yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının en önemli başlıklarından biri olan hâkimlere “coğrafi teminat” içinde hareket etme imkanı tanınıyor. Ayrıca hâkim ve savcı yardımcılığının getirildiği belge ile Türkiye’de hâkim ve savcı kalitesinin Avrupa Birliği standartlarının üzerinde artırılması hedefleniyor:

 • Hedef 2.1: Hâkim ve savcıların atama, nakil ile terfi sisteminin nesnel ve liyakate dayalı ölçütlerle geliştirilmesi sağlanacaktır.
  • Belirli bir mesleki kıdeme sahip hâkim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecektir.
  • Hâkim ve savcılık mesleklerine girişteki mülakat sınavının geniş temsile dayalı bir heyet tarafından yapılması sağlanacaktır.
  • Atama ve nakil mevzuatında yer alan bölge sistemi coğrafi teminat ekseninde yeniden düzenlenecektir.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.