“Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” Çalıştayı

Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 28 Aralık 2015 Pazartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Yerleşkesi E1-301 nolu salonda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” Çalıştayı düzenleniyor.

Çalıştay ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun uygulamasına dair deneyimlerin paylaşılması, değişiklik önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu Çalıştaya katılanlar, uygulamacıların ve uzmanların tahkim deneyimlerinden yararlanacak, ayrıca tahkimi düzenleyen hükümlerde yapılmasını istediği değişiklikleri ve önerileri, yazılı ve sözlü olarak ifade etme imkanı bulacaktır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” Çalıştayı Programı

08.45 – 09.15 Kayıt

09.15-11.00 BİRİNCİ OTURUM

HMK’da Tahkim Yargılamasına İlişkin Kanun Değişikliği Önerileri

Moderatörler:
Prof. Dr. Ziya Akıncı, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Üyesi, ICC Türkiye
Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Ana Konular:
1. Tahkim İtirazı
2. İhtiyati Tedbir ve Delil tespiti
3. Yargılama Usulü
4. Diğer Hükümler

11.00-11.30 Kahve Arası

11.30-13.00 MTK’da Tahkim Yargılamasına İlişkin Kanun Değişikliği Önerileri

Moderatörler:
Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi-UNIDROIT Yönetim Konseyi Üyesi
Dr. İsmail G. Esin, Esin Avukatlık Ortaklığı, Yönetici Ortak

Ana Konular:
1. Yetkili Mahkeme
2. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir
3. Yargılama Usulü
4. Diğer Hükümler

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.30 İKİNCİ OTURUM

Hakem Kararlarının İptaline İlişkin HMK’da Kanun Değişikliği Önerileri

Moderatörler:
Prof. Dr. Oğuz Atalay, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi

Ana Konular:
1. Hakem Kararının İptal Sebepleri
2. İptal Davasının İcraya Etkisi
3. İptal Davasının İstinaf Mahkemesinde Açılması

15.30-16.00 Kahve Arası

16.00-17.30 Hakem Kararlarının İptaline İlişkin MTK’da Kanun Değişikliği Önerileri

Moderatörler:
Prof. Dr. Cemal Şanlı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ercüment Erdem, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Ana Konular:
1. Hakem Kararının İptal Sebepleri
2. İptal Davasının İcraya Etkisi
3. İptal Davasının İstinaf Mahkemesinde Açılması
4. Tahkimle Diğer Kanun Hükümleri

17.30-17.45 Kapanış Konuşması

Çalıştaya katılmak isteyenlerin en geç 21 Aralık 2015 Pazartesi gününe kadar 0.312.219 42 58 numaralı faks veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Programın ayrıntılı hali buradan incelebilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi verildiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.