Hukuk Toplum Siyaset Sempozyumu

Düzenleyen:

Hukuk – Toplum Siyaset Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

16 Mayıs 2017; Saat: 10.00 – 16.15

Yer:

AYBÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. İlyas Doğan
 • Yahya Usman
 • Mustafa Nazif Yıldız
 • Suzan Aslan
 • Gencer Karabekir Karagenç
 • Prof. Dr. Ali Şafak Balı
 • Canan Akyüz
 • Hamdi Abdullah Koçoğlu
 • Fatih Mehmet Uzun
 • Abdullah Enes Karacan

Konuşmacılar:

 • Çağdaş hukukun oluşum sürecinde insan haklarının rolü
 • Gözetim toplumu kavramı ve hukuki düzenlemelere yansıması
 • Türkiye’de idam cezasının kaldırılmasında siyasetin rolü
 • İdeal Anayasa yapım süreci
 • Siyaset ahlakı
 • Çok hukukluluk
 • Hukukun laikliği ve İslam
 • Türkiye’de cezalandırma anlayışı

İletişim:

 • 0312 906 21 02, 0312 906 21 32
 • hukuk@ybu.edu.tr