Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik Sempozyumu

Düzenleyen:

Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

27 Aralık 2016; Saat: 10.45 – 17.15

Mekan:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Etlik Batı Yerleşkesi A Blok 3. Kat Konferans Salonu Keçiören Ankara

Konuşmacılar:

 • Ali Can Bulut
 • Mustafa Nazif Yıldız
 • Canan Akyüz
 • Cahit Yılmaz
 • Hakan Köylü
 • Semra Betül Doğangüzel
 • Ramazan Özgür Parlayıcı
 • Fatih Mehmet Uzun
 • Murat Alabaş
 • Yahya Usman

Konular:

 • Tarihsel açıdan din – hukuk normları ayrışması
 • Toplumların gelişmişliği ve cezalandırma düşüncesindeki değişim
 • Türk hukukunda suç ve cezaların tarihsel değişimi ve hukuk
 • Geleneksel toplumsal yapılardan, modern toplum ve hukuk düşüncesine geçiş
 • Osmanlı modernleşmesi ve hukuksal değişim
 • Osmanlıda değişen toplum yapısı ve hukuk-ı aile kararnamesine yansıması
 • Hukuk toplum mühendisliği aracı mıdır?
 • Laiklik, dünyevileşme ve hukuk
 • Siyasal iktidar, ideolojiler ve hukuk
 • Çağdaş hukukun oluşumunda insan haklarının rolü

İletişim: