Hukuk ve Edebiyat Sempozyumu

Düzenleyen:

Hukuk ve Edebiyat Sempozyumu, Hâkim Hukuk ve Edebiyat Dergisi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

18 Nisan Perşembe Saat: 10.00 – 15.20

Yer:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Binası Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. M. Fatih Uşan – AYBÜ Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Doğan Soyaslan – Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelen – AYBÜ Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kılıç – AYBÜ Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Hüseyin Hatemi – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan – Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı
 • Doç. Dr. İbrahim Hakan Dönmez – Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İslam Safa Kaya – Kırıkkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ramazan Çağlayan – Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Muharrem Kılıç – AYBÜ Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Adnan Küçük – Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Vedat Ahsen Coşar – Eski Ankara Barosu Başkanı
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ve TCK madde 226 Müstehcenlik Suçu Bağlamında Hukuki ve Edebi Eserlerde Üslup ve İfadeler
 • Fertlerin Edebi Birikiminin Tarihe Riayet ve Hukuki Algılayış Üzerine Etkisi
 • Hukuk ve Edebiyat Normlarının Ferdi Alana Etkisi ve Cemiyet Algısı Oluşturmaktaki Rolü
 • Hukukun Edebiyatla İlgisi Üzerine Felsefi Düşünceler
 • Hukuk, Edebiyat ve İletişimin Kavşak Noktaları
 • Edebiyatta İfade Özgürlüğü ve Hukuk
 • Sanat Toplum İçindir olgusuyla yazılan eserlerin insanı anlamak hususunda, idareciler nezdinde önemi
 • Hukuk ve Şiir
 • Hukuk Dili
 • Edebiyatta tematize edilen yaşam tarzlarının hukukçunun meslek hayatı üzerindeki etkisi

İletişim:

 • hakimmecmua@gmail.com

Sempozyum Programı