İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Programı

İbn Haldun Üniversitesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılı tezli / tezsiz yüksek lisans programları başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre “Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk”tan tezli ve tezsiz olmak üzere yüksek lisans programına toplam 25 öğrenci kabul edilecek. İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları şu şekilde:

İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 02 Ağustos – 04 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru kabul ediliyor. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar:

 • ALES EA/SÖZ/SAY puanı en az 55 veya GRE sayısal puanı en az 675 (yeni skalaya göre 149) veya GMAT puanı en az 450.
 • Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,00 (4 üzerinden) veya 50.00 (100 üzerinden)
 • 2 adet referans mektubu
 • Uluslararası adaylar için ek Türkçe Yeterlik (TÖMER) belgesi (En az C1)

İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı kontenjanları:

 • Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans burslu kontenjanı (5’i tam burslu, 15’i sınav başarılarına göre kademeli %25, %50, %75 burslu): 20 öğrenci
 • Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans burssuz kontenjan*ı: 5 öğrenci

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri:

 • Avrupa İnsan Hakları Hukuku
 • Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku
 • Uluslararası Örgütler
 • Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku
 • Avrupa Birliği Telif Hukuku
 • Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Takvimi:

 • Başvuru tarihleri: 02 Ağustos – 04 Eylül 2017
 • Belge gönderimi için son tarih: 04 Eylül 2017
 • Yabancı dil yeterlik sınavı: 07 – 08 Eylül 2017
 • Yazılı ve sözlü sınav tarihi: 11 Eylül 2017
 • Kabul listesi ilanı: 13 Eylül 2017
 • Ders seçim tarihleri: 25 – 29 Eylül 2017
 • Güz dönemi ders başlama tarihi: 2 Ekim 2017

*Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ücreti: 50.000 TL

İletişim / Kayıt:

 • Online başvuru formu
 • Online başvurunun ardından adayların öz geçmiş (CV), niyet mektubu ve referans mektuplarını 04 Eylül 2017 saat 17.00’ye kadar sbe@ihu.edu.tr adresine e-postayla göndermeleri gerekmektedir.