İnşaat Sözleşmesi – Doç. Dr. Zekeriya Kurşat

Filiz Kitabevi etiketiyle Mart 2017’de yayımlanan İnşaat Sözleşmesi kitabı, Doç. Dr. Zekeriya Kurşat’ın imzasını taşıyor. Türkiye’de hukuk uygulamalarının önemli kaynaklarından inşaat hukuku alanında önemli bir eksiği kapatan İnşaat Sözleşmesi kitabı 19 ana başlıktan ve 470 sayfadan oluşuyor.

Kitabı hediye olarak kazanmak için gerekli ayrıntıları yazının sonunda bulabilirsiniz.

Doç. Dr. Kurşat, İnşaat Sözleşmesi adlı eseriyle ilgili kitabının ön sözünde şu ifadelere yer veriyor:

“Yaptığımız bu çalışma ile inşaat sözleşmesi çerçevesinde karşılaşılan ihtilaflar üzerinde yoğunlaştık. Sözleşmenin genelini ele almakla birlikte ihtilaflara çözüm üretmek odaklı bir tavır sergilemeyi uygun gördük. Bu çerçevede sözleşmenin nazari olarak ayrıntılı ele alınması yerine önemli noktaları üzerinde odaklanma yöntemini tercih ettik.

…bütün inşaat sözleşmelerinin ortak noktası olan inşaatın yapılması ediminden hareketle açıklamalarımızın temelini eser sözleşmesi niteliğindeki inşaat sözleşmesi çerçevesinde yaptık. İnşaat sözleşmesinin diğer görünüm türlerine ilişkin özellikleri ise ilgili yerde vurgu yapmak ve dikkat çekmek suretiyle ele aldık. (…) Çalışmada konuya ilişkin temel eserler göz önünde bulundurulurken memleketimizin hukuk uygulaması ve bu çerçevedeki Yargıtay kararları da göz ardı edilmemiştir. Bu yüzden yeri geldikçe Yargıtay’ın da konuya ilişkin tavrını ortaya koymaya çalıştık.

Çalışmamızda her bir kısımda ayrı bir konuyu ele almayı ve o konuya ilişkin tespitlerimizi yapmayı uygun gördük. Bu yüzden birden fazla konuyu içerebilen bölüm sistematiğine göre inceleme yapmak yerine belli konulara ayrı kısımlar açmak suretiyle inceleme yapmayı tercih ettik.”

İnşaat Sözleşmesi kitabında ana başlıklar şu şekilde:

 • İnşaat Sözleşmesi Kavramı ve Sözleşmenin Görünüm Türleri
 • İnşaat sözleşmesinin Şekli, İspatı ve Geçerliliği ile İlgili Bazı Önemli Özellikler
 • İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
 • Yüklenicinin Edimi Bakımından Sözleşmenin Konusu: Yapı
 • İş Sahibinin Edimi Bakımından Sözleşmenin Konusu: Bedel
 • İnşaat sözleşmesinde Süre Unsuru ve Edimlerin İfa Zamanı
 • Yüklenicinin Ediminin İfasının Gerçekleşmiş Sayılması (Teslim ve Kabul Kavramları)
 • Teslimden Önceki Aşamada İfaya Aykırılıklar (İfanın Gecikeceğinin veya Sözleşmeye Aykırı Olacağının Anlaşılması)
 • İnşaat Sözleşmesinin Tam Tazminat Karşılığında Sona Erdirilmesi
 • Götürü Bedelin Uyarlanması ve Sözleşmeden Dönme
 • Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme
 • İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu
 • Yüklenicinin İnşaatı Yapmayacağını Bildirmesinin Hukuki Etkisi (Yüklenicinin İşi Bırakması)
 • İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü
 • Yükleniciye Karşı Yöneltilebilecek Tazminat Talepleri
 • Yükleniciye Karşı Ceza-i Şart Talebi
 • İnşaat Sözleşmesinde Sorumsuzluk Anlaşmaları
 • Bağımsız Bölüm ya da Arsa Payı Alıcısı Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu
 • Tüketici Hukukunun İnşaat Sözleşmesine Etkileri

Kitabı daha ayrıntılı incelemek ve satın almak için tıklayın.

Kitap hediye şartları:

 • Facebook ve Twitter‘daki paylaşımlarımızdan herhangi birini kendi profilinizde paylaşın.
 • Bu yazıya yorum bırakın. (Yorumlarınız yayımlanacaktır.)
 • Lütfen e-postanızı doğru yazdığınızdan emin olun çünkü sizinle e-posta aracılığıyla iletişime geçilecektir.
 • Son katılım 27 Nisan 2017 Perşembe; Saat 10.00
 • Katılımcılar arasından çekiliş yapılacak ve kazanan 27 Nisan 2017 Perşembe gün içinde sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilerek iletişim bilgileri için kendisiyle e-posta aracığıyla irtibata geçilecektir.

Güncelleme: Kitap hediyesini kazanan isim Lütfiye Nalan Ermiş olarak belirlenmiştir. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz.