İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kuruldu

Ülkemizde son yıllarda yapılan yargı reformunun en önemlilerinden biri de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun getirilmesidir. Diğer bir yenilik ise uzun yargılama şikayetlerine ilişkin olarak Türkiye’de yeterli ve uygun tazmin sunan etkili bir iç hukuk yolunun ihdas edilmesidir. Bu kapsamda 09 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen 6384 sayılı Kanun ile İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kurulmuştur. Komisyona, uzun süren yargılamalarla ilgili şikayetlerin yanı sıra kamulaştırma veya irtifak hakkı bedelindeki değer kayıpları, hükümlü ve tutuklulara uygulanan disiplin yaptırımlarında savunma haklarının kısıtlandığı gibi iddialar yönünden başvuru imkanı getirilmiştir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015