İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemı̇ Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2 Mart 2022 Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonunda İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sı̇stemı̇ Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi Sempozyumu düzenlemektedir.

Ceza adaletinin tesisine katkı sunulması, ceza infaz kurumlarının izlenmesi ile takibinin uluslararası standartlarda daha etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bu kurumlara ziyaretler düzenleyen heyetlerin iş birliğinin artırılması ve İnsan Hakları Eylem Planı bağlamında öngörülen hedeflere erişimde temel bir veri seti hazırlanarak alan yazıma kazandırılmasının amaçlandığı sempozyumun açılış konuşmaları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan tarafından yapılacak.

Üç oturumdan oluşacak sempozyumun ilk oturumu “İnsan Hakları Temelinde Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi“, ikinci oturumu “Ceza Adaletinin Tesisinde İzleme Mekanizmalarının Rolü” ve üçüncü oturumu “Ceza İnfaz Kurumlarına Ziyaret Düzenleyen Heyetlerin İşbirliği Stratejileri” başlıklarıyla gerçekleştirilecek.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’in başkanlık edeceği birinci oturumda “Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları Standartlarının Sağlanması Bağlamında Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi ve AİHM İçtihadı”, “Kamu Denetçiliği Kurumu Perspektifinden Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi”, “Ceza İnfaz Kurumlarında Ayrımcılık Karşıtı Hukuk” ve ““Sivil Toplum Bakış Açısıyla Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesi” konuları ele alınacak.

Oturum başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Göktürk’ün yapacağı ikinci oturumda “Ceza İnfaz Kurumu Uygulamaları Bağlamında Anayasa Mahkemesi Kararları”, “Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesinde Baroların Rolü”, “Ceza İnfaz Kurumu Uygulamalarında ve Denetiminde Savcılığın Rolü” ve ““İnfaz Hâkimliği Açısından Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Kişilerin Şikâyetlerinin Ele Alınması Süreci” konuları masaya yatırılacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç’ın başkanlığını yürüteceği üçüncü oturumda “Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesinde İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Rolü: Kahramanmaraş Örneği”, “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının Rolü” ve “Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesinde Ulusal Önleme Mekanizması Olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu” başlıklarında görüşler dile getirilecek.

İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sı̇stemı̇ Açısından Ceza İnfaz Kurumlarının İzlenmesı̇Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için sempozyum@tihek.gov.tr adresiyle iletişime geçilebilir.

Sempozyum Programı