İnsan Hakları ve Eşitlik Kampüsü

Etkinlik, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenmektedir. TİHEK’in İnsan Hakları ve Eşitlik Kampüsü Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladığı üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenleyeceği “İnsan Hakları ve Eşitlik Hukuku Seminerleri Sertifika Programı” kapsamında eğitim alacak öğrencilere insan hakları ve eşitliğe ilişkin bir değer farkındalığı kazandırılması hedeflenmektedir.

Kaynak