İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Etkinlik, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu tarafından düzenlenmektedir. Kayıt