İş Hukukunda Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Seminer, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.