İş Hukukunda Bilirkişilik ve Temel Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Eğitimi düzenleyen kurum: 

İş Hukukunda Bilirkişilik ve Temel Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim tarihi ve yeri:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesinde yapılacak olan eğitimler 20 Eylül 2016 tarihinde başlayacak ve Cumartesi – Pazar günleri 09.30 – 17.30 saatleri arasında olmak üzere 3 hafta (toplam 48 saat) sürecektir.

Eğitim ücreti:

2.000 TL (+ %8 KDV) = 2160 TL

Eğitim konuları:

 • İş Hukukunda Dava Türleri ve Zaman aşımı definin işçilik tazminat ve alacaklarına etkisi
 • Hizmet Süresi ve Ücret Tespiti
 • Belirli Süreli Sözleşmeler
 • İşe İade Davası ve Maddi Sonuçlarının Hesaplanması
 • İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağının hesaplanması
 • Kıdem Tazminatının Esasları ve Hesaplanması
 • İhbar Tazminatı, Kötü niyet Tazminatı, Sendikal Tazminat ve Ayrımcılık Tazminatının Esasları ve Hesaplanması
 • Fazla Çalışmalar, Genel Tatil ve Bayram, Hafta Tatili ve Yıllık İzin Ücretlerinin İspatı ve Hesaplanması
 • Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
 • İşyeri ve İş Sözleşmesi Devrinde Birlikte Sorumluluk Halleri ve İşçilik Alacaklarına Etkisi
 • Maddi Tazminat Davalarında Aktüerya Hesaplamaları
 • Vergi ve Sigorta Primi Kesintiler ve Excell Kullanımı
 • Bilirkişilik Kavramı
 • Bilirkişi Olacaklarda Aranılan Nitelikler
 • Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller
 • Bilirkişilerin Seçilmesi
 • Bilirkişilerin Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
 • Bilirkişinin faaliyetlerinin mahkeme tarafından gözetilmesi
 • Bilirkişilik görevinin devredilemezliği
 • Bilirkişi raporunun kapsamı
 • Bilirkişinin görevi kabulden kaçınması ve kaçınma süresi
 • Bilirkişinin mahkemeden talep edebileceği hususlar
 • Bilirkişilik görevinin sınırları
 • Bilirkişinin tarafların görüşlerine başvurabilmesinin şartları
 • Bilirkişinin Reddi
 • Bilirkişinin Sorumluluğu
 • Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu
 • Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu
 • Bilirkişi Ücretleri
 • Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Başvuru ve bilgi:

0212 373 59 00 | sem@kemerburgaz.edu.tr

Eğitimi kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.