İş Hukukunda Güncel Konular

Düzenleyen:

İş Hukukunda Güncel Konular Paneli, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih:

29 Mart 2018 – Saat: 09.30 – 16.45

Yer:

Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Kudret Güven – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Kadir Arıcı – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Muhittin Astarlı – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Gaye Baycık – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Mustafa Kılıçoğlu – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Şahin Çil – Bölge Adliye Mahkemesi 7. Daire Başkanı
 • Prof. Dr. E. Tuncay Senyen Kaplan – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Ercüment Özkaraca – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Seracettin Göktaş – Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Başkanı
 • Bektaş Kar – Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Üyesi

Etkinlik konuları:

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Sendika Hakkının Etkin Korunması
 • Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Cezai Şartın Geçerliliği
 • İş Güvencesine Hakim Olan İlkeler
 • Fazla Çalışma
 • İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
 • Ebeveynin Kısmi Süreli Çalışmaya Geçiş Hakkı
 • İş Mahkemeleri Kanununda Getirilen Değişiklikler
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İletişim:

 • 0312 246 66 40
 • hukuk@baskent.edu.tr

Ayrıntılı Program

is-Hukuku-Afis