İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Sempozyumu düzenleyen:

İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyum tarihi – yeri:

Sempozyum, 23 Eylül 2016 tarihinde 9.15 – 17.45 saatleri arasında santralistanbul yerleşkesi E1-301‘de yapılacaktır.

Sempozyum konuşmacıları:

 • Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. F. Burcu Savaş Kutsal
 • Dr. Eda Manav Özdemir
 • Ar. Gör. Canan Ünal
 • Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sever
 • Av. Gülnur Erdoğan
 • Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Ersun Civan
 • Ar. Gör. Berna Öztürk
 • Yrd. Doç. Dr. Ozan Ercan Taşkın
 • Doç. Dr. Süleyman Başterzi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Sezgi Öktem Songu
 • Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
 • Doç. Dr. Mahmut Kabakçı (İTÜ İşletme Fakültesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Erhan Birben
 • Ar. Gör. İrem Yayvak Namlı

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

facebook_etkinlik

Sempozyum konuları:

 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Hükümleri Doğrultusunda İşyerinde Psikolojik Taciz
 • İş Hukukunda Kadın İşçilerin Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Korunması
 • Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenler: İşçi mi, Kamu Görevlisi mi?
 • Kaçak Göçmen İşçilerin İş Hukukundan Doğan Hakları
 • Meslek Edinilmiş Ödünç İş İlişkisi İle İlgili Güncel Gelişmeler
 • Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Meslek Edinilmiş Ödünç (Geçici) İş İlişkisinde Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri
 • Bir Öneri Olarak İşçi Simsarlığı Suçu
 • İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Sözleşmesel Kayıtların Geçerliliği
 • İş İlişkisinde Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun
 • İş Kanununun 2. Maddesindeki Müteselsil Sorumluluk Bakımından Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi Kavramı ve Bu İlişkiye Bağlanan Hukuki Sonuçlar
 • İş Hukukunda Kolektif Hukuki Himaye

Diğer ayrıntılar:

Sempozyum hakkında aha fazla ayrıntı için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyum programı

yeni_yaklasimlar