İspanya’da avukatlık sistemi*

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi Civil Law veya Roman Law da denilen Kıta Avrupası hukuk sisteminin temel ilkeleri ve sistematiği etrafında müteşekkil olmuştur. Türkiye’de avukatlık mesleği ve düzenlemeleri yasal düzenleme halinde bir “avukatlık kanunu” etrafından şekillenmiş ve meslek örgütü olarak barolar ve Türkiye Barolar Birliği öngörülmüştür.

Sistematik olarak Kıta Avrupası hukuk sisteminden çok büyük ölçüde değişik özellikler taşıyan Anglosakson hukuk sisteminin egemen olduğu ülkeler arasında ise avukatlık sistemi çeşitli değişiklikler göstermektedir. Çalışmamızda her iki hukuk sisteminde yer alan ülkelerden örnekler verilerek bir karşılaştırma yapılması sağlanacaktır.

İspanya’da avukatlık sistemi nasıl?

 • İspanya’ da avukat olabilmek için şu koşulları sağlamak gerekmektedir;
  • İspanyol vatandaşı veya diğer bir AB üyesi ülke vatandaşı olmak,
  • Avukatlık yapmaya engel bir hali olmamak,
  • İspanya Üniversitelerinden veya denkliği onaylanmış bir yabancı üniversiteden hukuk diplomasına sahip olmak,
  • İş yerinin bulunduğu yerdeki Baroya üye olmak.
 • İspanya’da, “danışman avukat” ve “mahkeme avukatı” diye tanımlanabilecek iki tür avukat bulunmaktadır. Danışman avukat, duruşmalara girmeksizin tüm özel ve kamu kesimine hukuki konularda danışmanlık hizmeti sağlayan avukat grubudur. Ücretleri Barolar tarafından belirlenir. Mahkeme avukatları ise; tarafları mahkemede temsile yetkili olan avukatlardır.
 • İspanya’da avukatlık mesleği avukatlık şirketlerinin kurulması yoluyla da yapılabilmektedir.
 • İspanya’da avukatların reklam yasağı bulunmamaktadır.

*Bu bölüm, Türkiye Hukuk Platformu tarafından hazırlanan “Karşılaştırmalı Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Mesleğinin Düzenlenme Usulleri” raporundan alınmıştır. Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.