İstinaf Mahkemeleri Güçlendiriliyor

Yargı Reformu Strateji Belgesinin üçüncüsünde istinaf mahkemelerine dair düzenlemelere de yer verilmekte. Buna göre yeni adliye bölge mahkemeleri kurulacak ve hâkim, savcı, personel sayılarına paralel olarak daire sayıları da artırılacak. Belge aynı zamanda bölge adliye mahkemeleri bünyesindeki ceza dairelerinin istinaf usulündeki bozmaya ilişkin yetkilerinin yeniden düzenlenmesini de içermekte.

Hedef 4.4: İstinaf mahkemeleri güçlendirilecektir.

  • Yeni bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilecektir.
  • Hâkim, savcı ve personel sayıları ile birlikte daire sayıları artırılacaktır.
  • Bireylerin hukuki güvencelerinin korunması ilkesinin de gözetilmesi suretiyle yargılamaların uzamasının önüne geçilmesi için kanun yolu düzenlemeleri gözden geçirilecektir.
  • Bölge adliye mahkemeleri bünyesindeki ceza dairelerinin istinaf usulündeki bozmaya ilişkin yetkileri yeniden düzenlenecektir.
  • İstinaf mahkemeleri arasında oluşan kesin nitelikteki karar farklılıklarını giderecek bir sistemin kurulması sağlanacaktır.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.