Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımına İlişkin Güncel Değerlendirmeler Sempozyumu

Düzenleyen:

Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımına İlişkin Güncel Değerlendirmeler Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

03 Mayıs Cuma, Saat: 13.00 – 16.00

Yer:

Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi Rektörlük Binası Nihat Sayar Konferans Salonu

Konuşmacı:

 • Prof. Dr. Erol Özvar- Marmara Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Serap Helvacı- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ersin Çamoğlu – Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Hüseyin Hatemi – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Tankut Centel – Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Abdullah Dinçkol – Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Bihterin Dinçkol – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Alper Gümüş – İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Rukiye Akkaya Kia – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Oya Boyar – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Medeni Hukuk Tüzel Kişileri Açısından Kamu Hukuku ve Özel Hukuk İlişkileri
 • İş Hukuku’ nun Karma Niteliğinin Güncel Önemi
 • Değişme Olgusu Bağlamında Kamu Hukuku veya Özel Hukuk Alanlarında Daralma
 • Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımının Sınırında Bir Yasal Düzenleme Olarak 3606 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Bu Kanun Kapsamındaki Riskli Yapı Uygulama İşlemlerinde İdarenin ve Üçüncü Kişilerin Hukuksal Konumu
 • Orta Çağ’dan Modern Döneme Kamu Hukuku ve Genel Kamu Hukuku Derslerinin Tarihsel Kökleri ve Müfredatı ( Fransa – Almanya- Türkiye)
 • Veit – Harlan Kararının 61. yılında Anayasa – Özel Hukuk İlişkilerini Yeniden Okumak

Etkinlik ayrıntıları:

 • Sempozyuma katılım ücretsiz.
 • Katılım belgesi / sertifika verilmemekte.

İletişim:

 • kamuhukukuozelhukuksempozyumu@gmail.com

Sempozyum Programı